• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

Yalvaç Belediye Meclisi’nden su ve kiralara %20 zam

Yalvaç Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında, su ücretlerinde %20’den başlamak üzere kademeli, dükkan kiralarına da yaklaşık %20 zam yapılması benimsendi.

Yalvaç Belediye Meclisi toplantısında, bir önceki ay alınan kararların okunarak onaylanmasının ardından, 2020 Mali yılında uygulanacak Belediye Gelirleri tarifesi görüşüldü ve belediyenin verdiği hizmetler için alınan ücretlerin ortalama %20 civarında arttırılmasına oybirliği ile karar verildi. Konuyla ilgili olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürü Levent Arı’nın yaptığı sunumun ardından konuşan Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle belediye tarafından verilen hizmetlerin ücretlerinin arttırılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Tütüncü, görevde olduğu altı yıl içinde su ücretlerinin ikinci defa arttırıldığını, bunu da zorunlu olarak yaptıklarını da ifade etti. Açıklanan tarife üzerinde ve fiyat artışları konusunda meclis üyeleri lehte veya aleyhte herhangi bir görüş bildirmediler ve oylamaya geçildi. Yaklaşık %20’lik zam muhalefet partisi üyelerinin de verdiği destekle oybirliği ile kabul edildi.

 

Su Fiyatındaki Artış Kullanıma Göre

Açıklanan tarifeye göre su ücretlerine kullanım miktarına göre değişen oranlarda zam yapıldı. 0 ile 10 ton arası su kullanan tüm ev abonelerinden ücret alınmaması uygulaması sürerken 11-30 ton arası su kullanımı için artış %20, 31-20 ton arası su kullanımı için artış %30, 51 ton ve üzeri kullanımlarda da her ton için %40 artış olacak. Ayrıca tüm su abonelerinden yıl sonu itibariyle alınan şebeke bakım ücreti de %20 arttırıldı.

 

İşyeri Kiralarına da Zam Yolda

Belediye gelirlerine zam konusu görüşülürken belediyeye ait işyeri kiralarına da en az enflasyon oranında zam yapılmasının düşünüldüğü de bildirildi. 2019 yılının ilk sekiz aylık enflasyon oranının (TÜFE) 19.62 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında işyeri kiralarına zam oranının da %20 civarında olacağı bildirildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan “Belediye mücavir alanına giren taşınmazlarla ilgili Tapu Müdürlüğü işlemlerinde esas olmak üzere Encümene yetki verilmesi” konusu görüşüldü.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi uyarınca, Belediye mücavir alanına giren taşınmazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16., 17. ve 18. Maddeleri ile ilgili olarak ifraz; tevhid; resen tevhid ve ifraz;  yola, çocuk bahçesine, parka, otoparka, yeşil alana veya kamu yararına terk işlemlerine ve ayrıca parselasyon yaptırmaya, sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesine, cins tashihi yaptırmaya, ifrazen taksim yapmaya, ihdas yapmaya ve izale-i şüyuu yaptırmayla ilgili Tapu Müdürlüğünde yapılacak olan işlemlere esas olmak üzere Encümene yetki verilmesinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Hastane Karşısına Eczane ve Sosyal Tesis

Meclisin Eylül ayı toplantısında alınan karara göre, Hıdırlık mevkiinde Yalvaç Devlet Hastanesi karşısında yer alan 243 ada, 12 parseldeki ağaçlandırılacak alan ile 1000 ada, 1 parseldeki ticari alanın yer değişimine ilişkin olarak yapılan imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına bir çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Bu değişikliğini onanmasının ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’nin karşısında eczane ve tıbbi araç gereç satılan işyerleri yapılabilmesinin önünde engel kalmadı. Alınan bilgiye göre söz konusu alanda açılması düşünülen eczane, ilçemizdeki tüm eczacıların katılımı ile ortaklaşa kurulacak. Ayrıca burada tıbbi araç gereç satılan işyerleri yapılabilecek.

 

Yalvaç KEÇE EVİ, Kültür Turizm Tanıtma Derneği’ne

Ekim ayı meclis toplantısında gündem dışı olarak görüşülmesi istenen ilk maddeye göre, Görgü Orta Mahallesi Cami Sokak No:6 adresinde (136 ada, 2-3 parsel) Yalvaç Belediyesi mülkiyetinde ve kapalı ve atıl halde bulunan tescilli bina niteliğindeki Metin Sözen Keçe Evi’nin Yalvaç Kültür – Turizm Tanıtma Derneği’ne tahsisi teklifi görüşüldü.

Tahsis teklifi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre, vergiye tabi herhangi bir ekonomik kazanç amacı gütmeden kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri için kullanılmak üzere Görgü Orta Mahallesi’nde tescilli bina niteliğindeki Yalvaç Belediyesi Metin Sözen Keçe Evi’nin Yalvaç Kültür-Turizm Tanıtma Derneği’ne bedelsiz olarak bir yıllığına tahsis edilmesine ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Proje Tadilatı İçin Alınacak Harç 500 TL

Gündem dışı görüşülmesi istenen ikinci maddede ise imar planı içerisindeki ruhsatlandırılmış olan tüm yapıların proje tipi ve içeriği fark etmeksizin herhangi bir tadilat, revizyon ve başka talepler sonucu projenin teknik olarak onayı halinde proje onay bedeli alınması konusu görüşüldü. Görüşmeler sonunda imar planı içerisinde ruhsatlandırılmış tüm yapıların proje tadilatı konusu için belediyeye yapılan müracaatlarda alınan 67 TL’lik harcın 500 TL’ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Uygulama 2020 yılı başından itibaren başlayacak.

 

Hıdırlık’taki Binalar Yıkılacak, Millet Bahçesi Yapılacak

Gündem dışı görüşülen son madde ise Hıdırlık mevkiine yapılması düşünülen Millet Bahçesi konusu oldu. Buna göre, sanayi Mahallesi 1104 Ada, 1 Parsel ve 1105 Ada 1 Parselde bulunan Hıdırlık Tepesi mevkiine Millet Bahçesi yapılması ve bunun için alanda mevcut yapıların yıkılması Başkan Tütüncü tarafından teklif edildi.

Görüşmeler sonunda Mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne ait Sanayi Mahallesi 1104 Ada, 1 Parsel ve 1105 Ada, 1 Parselde kayıtlı, Hıdırlık Tepesi mevkiinde bulunan, imar planında spor alanı, hobi bahçesi ve rekreasyon alanı olarak görülen alanda “Millet Bahçesi” yapılması ve alandaki daha önce yapılmış sosyal tesis, bekçi binası ve yüzme havuzunun yıkılması hususuna mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

2019 yılı Ekim ayı meclis toplantısı, bir sonraki toplantının 5 Kasım 2019 Salı günü saat 20.00’de yapılmasına karar verilerek son buldu.

 

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.