• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

10 Nisan 2021

Yalvaç Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı 6 Nisan 2021 Salı akşamı gerçekleştirildi.

MHP’li Üye Murat Deniz Oruç dışında tüm üyelerin katıldığı toplantıda ilk olarak 2021 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucunda Divan Katibi Üyeliğine Fahrettin Keklikoğlu ve Serkan Ayvallı asil üye olarak, Mehmet Koca ve Gençer Kondal yedek üye olarak seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde yapılan gizli oylama sonucunda I.Başkan Vekili olarak Fevzi Yüncü, II.Başkan Vekili olarak Yavuz Saim Öztaş göreve seçildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, bir yıl görev yapmak üzere yapılan encümen seçimi sonucu Serkan Ayvallı ve Mehmet Koca Belediye Encümen üyeliği görevine seçildiler.

Beşinci maddede yine bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Serkan Ayvallı, Fevzi Yüncü, Murat Oruç, Mesut Koyutürk ve Fatime Yüksel Kulak komisyon üyeliği görevine seçildiler.

Altıncı maddede yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi sonucu, komisyona Mehmet Koca, Turgut Mutaf, Abdülkadir Kurucu, Mesut Koyutürk ve Fatime Yüksel Kulak seçildiler.

Gündemin yedinci maddesinde 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylandı. Meclise okunan faaliyet raporu için yapılan oylamada, 2020 yılı oy çokluğuyla onaylandı.

Gündemin sekizinci maddesinde, 2020 Mali Yılı Denetim Raporu okunarak ve dağıtılarak meclisin bilgisine sunuldu.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait Görgü Bayram Mahallesi 590 Ada, 33 Parselde zemin+2 katlı binanın 5(beş) yıl daha bedelsiz olarak Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne tahsis yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin onuncu maddesinde, IPARD programı başvurusuna yönelik ilçemizde kurulacak “Yalvaç Yerel Eylem Grubu Derneği”ne belediye adına Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’nün kurucu üye olarak katılmasına ve dernekte kurumu temsil etmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin on birinci maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait 246 ada 30 parsel ile Ayşe Cirit’e ait 232 ada 17 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince takaslarının yapılması, ayrıca iki parsel arasındaki fiyat farkı olan 61.252 TL’nin Ayşe Cirit tarafından yatırılmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin on ikinci maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait Yeni Sanayide bulunan 1046 ada 1 parsel ve 281 ada 8 parsellerin mevcut imar planında E=0.50, Yençok=7.50 m olan ticaret alanında kalmakta olduğundan parsellerde ticaret fonksiyonu ve Yençok aynı kalarak yapılaşma koşulu Bitişik nizam 2 kat olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliğinin, kamu yararı da göz önünde bulundurularak herhangi bir spk raporuna gerek olmadan ticaret alanının, çekme mesafaleri korunarak, yapılaşma şartlarının bitişik nizam 2 kat, Yençok:7.50 olarak UİP-32965015 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin on üçüncü maddesinde, 1023 ada 1 parselde bulunan Yalvaç Devlet Hastanesi ve doğusunda bulunan 262 ada 6 parselin bulunduğu alan imar planında Sağlık Tesis Alanı E=1.5 ve Hmax=Serbest olduğundan, 20.02. 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un; 13.maddesinde “Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.”  hükmü gereği, Hmax= Serbest olan yapılaşma koşulunun, ada 1023, parsel 1’deki mevcut hastahane bina yüksekliği baz alınarak,  Yençok=24,50 m olarak düzenlenmesine, kamu yararı göz önünde bulundurularak herhangi bir spk raporuna gerek olmadan UİP-32577378 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılması 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin on dördüncü maddesinde, 12 Mart 2021 tarihinde Yalvaç Terziler Sitesinde çıkan yangında zarar gören esnafların işyerlerinin kullanılamaz halde olduğundan dolayı mülkiyeti belediyeye ait olan ve şu anda kirada olmayan işyerlerinden uygun olan yerlere yangın nedeniyle mağdur olan esnaflara 6 ay süre ile tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Toplantının son gündem maddesinde Mayıs ayı toplantısının 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 16.00’da yapılmasına karar verildi ve toplantı sona erdirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.