• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

14 Nisan 2019

Yalvaç Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

31 Mart seçimleriyle göreve gelen Yalvaç Belediye Meclisi ilk toplantısını, 8 Nisan Pazartesi akşamı toplanarak gerçekleştirdi.

Yasa gereği mazbataları aldıktan sonraki ilk beş günde toplanması gereken meclis, oldukça yoğun bir gündemle ilk toplantısını tamamladı.

Toplantıyı kısa bir açılış konuşmasıyla başlatan Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, seçimlerin geride kaldığını, sonuçların Yalvaç için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “İnşallah hep beraber memleketimiz ve insanımız için güzel hizmetler üretmek nasip olur. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun.” dedi.

Meclisin ilk gündem maddesinde, “5393 sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Meclis birinci başkan vekili, Meclis ikinci başkan vekili, iki asil katip üye ve iki yedek katip üye seçimlerinin yapılması” yer aldı. Bu gündem maddesi gereği yapılan oylamada, Belediye Meclis birinci başkan vekili, Meclis ikinci başkan vekili, iki asil katip üye ve iki yedek katip üye olarak iki yıl görev almak üzere; yapılan gizli oylamalar sonucunda Meclis birinci başkan vekilliğine Fevzi Yüncü 16 oy alarak, Meclis ikinci başkan vekilliğine Yavuz Saim Öztaş 16 oy alarak, Meclis iki asil katip üyeliklerine Murat Oruç 16 oy, Serkan Ayvallı 14 oy alarak seçildiler.

Gündemin ikinci maddesinde, “bir yıl görev yapmak üzere, iki encümen üyesi seçiminin yapılması” konusu ele alındı ve oylama yapıldı.

Belediye Encümen Üyesi olarak bir yıl görev almak üzere, yapılan gizli oylamalar sonucunda Turgut Mutaf (9 oy) alarak,  Fahrettin Keklikoğlu (9 oy)   alarak bir yıl görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliğine seçildiler.

Gündemin 3. maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’na 5 üye seçimi gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu için yapılan oylama sonucu bir yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na Serkan Ayvallı, Yavuz Saim Öztaş, Abdülkadir Kurucu, Mesut Koyutürk ve Hasan Ellidirhem oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 4. maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna 5 üye seçimini gerçekleştirildi. İmar Komisyonu için yapılan oylama sonucu bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu’na Murat Oruç, Fevzi Yüncü, Mehmet Koca, Mesut Koyutürk ve Ali İnce oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 5. maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince 2018 yılı Faaliyet raporu görüşüldü. Yalvaç Belediye Başkanlığının 2018 yılı Faaliyet Raporu meclise okunarak müzakereye açılarak yapılan işaretle oylama sonucunda, 2018 Mali Yılı içine alan bir yıllık Faaliyet Raporu mevcudun oy çokluğu ile yeterli görüldü.

Gündemin 6. Maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2018 yılı Denetim raporunun Nisan ayı meclis toplantısında okunarak meclis üyelerinin bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.

Gündemin 7. maddesinde, belediyenin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi yapıldı. Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçiminde; yapılan gizli oylamalar sonucunda asil üye olarak Fahrettin Keklikoğlu (9 oy),  yedek üye olarak Mehmet Koca  (9 oy) alarak seçildiler.

Gündemin 8. maddesinde belediyenin üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi yapıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği’ne üye seçiminde, yapılan gizli oylamalar sonucunda asil üye olarak Fevzi Yüncü  (8 oy), yedek üye olarak Yavuz Saim Öztaş (8 oy ) alarak seçildiler.

Gündemin 9. maddesinde belediyenin üye olduğu Konya Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçimi yapıldı. Konya Belediyeler Birliği’ne üye seçiminde, yapılan gizli oylamalar sonucunda asil üye olarak Murat Oruç (9 oy), yedek üye olarak Turgut Mutaf (9 oy) alarak seçildiler.

Gündemin 10. maddesinde, belediyenin olduğu Gelendost – Yalvaç -Şarkikaraağaç ve Kasaba Belediyeleri Birliği (GE-YA-ŞA)’ne 2 asil, 1 yedek üye seçimi yapıldı. GE-YA-ŞA’ya üye seçiminde, yapılan gizli oylamalar sonucunda asil üye olarak Turgut Mutaf (9 oy) ve Mehmet Koca (9 oy),  yedek üye olarak Serkan Ayvallı (10) oy alarak seçildiler.

Gündemin 11. maddesinde belediyenin üye olduğu Isparta İl ve Belediyeleri Yurt yaptırma Birliğine 2 asil, 1 yedek üye seçimi gerçekleştirildi. Isparta İl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği’ne üye seçiminde, yapılan gizli oylamalar sonucunda asil üye olarak Yavuz Selim Öztaş (9 oy), Fevzi Yüncü (9 oy), yedek üye olarak Fahrettrin Keklikoğlu (9 oy) alarak seçildiler.

Gündemin 12. maddesinde, Yalvaç OSB Müteşebbis heyetinde 4 yıl görev yapmak üzere 5 asil 5 yedek üye seçimi gerçekleştirildi. Yalvaç OSB Müteşebbis heyetinde 4 yıl görev yapmak üzere oylama sonucunda asil üye olarak Halil Hilmi Tütüncü, Fevzi Yüncü, Mehmet Koca,  Belediye Destek Hizmetleri Müdür V. Gökhan Köstüklü ve Belediye Fen İşleri Müdür V.Ahmet Murtaza Aksu, yedek üye olarak Turgut Mutaf, Serkan Ayvallı, Fahrettin Keklikoğlu, Yavuz Saim Öztaş ve Murat Oruç mevcudun oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 13. maddesinde, Sosyal Yardım Komisyonuna  asil ve yedek üye seçimi gerçekleştirildi. Sosyal Yardım Komisyonu’na  asil ve yedek üye seçimi yapılan oylama sonucunda Abdülkadir Kurucu asil üye olarak, Serkan Ayvallı yedek üye olarak oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 14. maddesinde, Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne 5 asil, 5 yedek üye; Murakabe heyetine 5asil, 5 yedek üye seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucuna göre, Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne asil üye olarak Murat Gökçe, İlhan Karabacak, Süleyman Büyükkutlu, Orhan Şallı ve Yılmaz Şeker seçilirken; Çiftçi Malları Murakabe Heyeti asil üyeliklerine Eflatun Kabul, Reşat Erdal, Mehmet Kodaloğlu, Ramazan Büyükutlu ve Remzi Akdut seçildiler.

Gündemin 15. maddesinde Yalvaç Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin tüm iş ve işlemlerini takip etmek/ temsil etmek üzere Belediye Başkanına Şirket Müdürü olarak yetki verilmesinin görüşüldü ve Belediye Başkanına Şirket Müdürü olarak yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 16. maddesinde, belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele Sosyal Denge tazminatı ödenmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşüldü ve başkana yetki oybirliğince verildi.

  1. maddede, 2019 yılı Belediye Meclisinin tatile gireceği ay Haziran ayı olarak oybirliğiyle belirlendi.

Son maddede de, 2019 yılı Mayıs ayı Meclis toplantı günü ve saatinin 2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 20.30 olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Gündemin tamamlanmasının ardından toplantı bitirildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.