logo

Yalvaç 17 yıldır hem nüfus kaybediyor hem yaşlanıyor

Isparta’nın en büyük ilçesi, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan kadim şehrimiz Yalvaç, ne yazık ki yaklaşık yirmi yıldır yaşanan gerileme ve küçülmeyi durduramazken; nüfus verileri analizleri geleceğin çok daha olumsuz bir görüntüye sahip olacağını gösteriyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin uygulanmaya başladığı 2007 yılından bu yana geçen 17 yılda ortaya çıkan veriler, Yalvaç’ın nüfusunun 5’te 1’ini kaybettiğini gösterirken; diğer yandan hızlı bir biçimde yaş ortalamasının da yükseldiğini ortaya koyuyor.

2007 verilerine göre ilçemiz Yalvaç’ın toplam nüfusu 57.004 iken; bu sayı 2023 verilerine göre 45.694’e inmiş, 17 yıldaki nüfus değişimi -%20’ye dayanmıştı.

Nüfusun aşağıya doğru gitmesinin yanındaki can sıkıcı veriler ise yaş dağılımı analizleriyle ortaya çıkıyor.

Buna göre, 2007’de 18.821 olan ve genel nüfusun % 31,96’sını oluşturan 0-19 yaş grubunun sayısı 2023’te 10.811’e inerken genel nüfusa oranı da %23,66’ya düştü. Yalvaç’ın 0-19 yaş grubu nüfusu 8.010 kişi azalırken; bu yaş grubunun 17 yılki azalış oranı % 40,67 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Diğer taraftan, 2007’de 10.992 olan ve genel nüfusun % 19,28’ini oluşturan 55 yaş üstü grubunun sayısı 2023’te 14.634’e çıkarken genel nüfusa oranı %32,03’e çıktı.

55 yaş üstü grubun 2007’den 2023’e 17 yıldaki artışının % 33,13 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesi de nüfusun yaşlandığının net bir göstergesi haline geliyor.

2007 yılında 27.791 olan ve genel nüfusun % 48,75’ini oluşturan 20-54 yaş grubunun sayısı 2023’te 20.249’a düşerken genel nüfusa oranı da % 44,31’e düştüğü görülüyor.

Diğer yandan, bu verileri de destekleyen başka TÜİK verilerine göre, 2007’de 30 olan Isparta geneli ortanca yaş oranı, 2023 yılında 37,5’e çıkmış görünüyor.

Yalvaç’ta bir yandan nüfusun azalmasının, diğer yandan genç nüfusun 17 yılda %40 oranında azalırken, yaşlı nüfusun %33 oranında artması; ekonomiden sosyal hayata kadar pek çok konuda yeniden bir yapılanma ve planlamaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Kısacası, Yalvaç’ın nüfus verileri yüksek düzeyde alarm veriyor ve etkin tedbirler alınmasını gerektiriyor.

2007-2023 arası yaş gruplarının dağılımı:

2007-2023 arası Yalvaç nüfusunun ve yaş gruplarının oransal dağılımı:

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.