• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

24 Aralık 2020

Tural’dan hibe desteğinden yararlanacak esnafla ilgili açıklama

Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ticaret Bakanlığı’nın Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurarak detaylarla ilgili bilgi verdi.

Tural’ın verdiği bilgiye göre, destek programından yararlanacak esnaf kesimiyle ilgili detaylar şöyle:

 • Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.
 • Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.
 • Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.
 • Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.
 • Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.
 • Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK

 • Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
 • Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.
 • Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.
 • Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.
 • Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecek.

 

DESTEK ÖDEMESİ BANKA HESABINA YATIRILACAK

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.