• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

04 Eylül 2018

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılıyor

Isparta Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen, bir yazılı açıklama yaparak, tüketici hakem heyetlerinin kapandığı söylentisinin doğru olmadığını, yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Bakanlık Makamının 09/07/20l8 tarihli ve 35660763 sayılı onayıyla tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yeniden merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sonucunda mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları, 0l /08/20l8 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda yapılacak olan çalışmaların herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeden yürütülebilmesi için Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer verilen hususlara riayet edilmesi önem gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışması il ve ilçelerde oluşturulan tüketici hakem heyetlerinin kapatılması işlemi olmayıp tüketici hakem heyetlerinin yetki alanlarının yeniden belirlenmesi çalışmasıdır. Zira yetki alanındaki ilçelerde Kaymakamlıklarda başvuru alımı yıllardır hassasiyetle yürütülmekte olup, bu süreçte de aynı şekilde yürütülmeye devam edeceği hususunda hiçbir endişe taşımamaktayız. Kaymakamlıkta söz konusu işlemleri sürdürecek, TÜBİS’e kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme vb. hususlarda çalıştırılmak üzere irtibat personeli görevlendirilecektir.

-Yetkilendirilen tüketici hakem heyetlerinin ve yetki alanındaki ilçelerin faaliyetlerinin yakından takip edilmesi:

Yeniden yapılandırma kapsamında yürütülen çalışmaların tüketici hakem heyetlerinde işleyişe ilişkin sorunlar yaratmaması ve tüketici başvurularının sonuçlandırılmasında sıkıntı yaşanmamasını temin edebilmek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen tüketici hakem heyetlerinin ve yetki alanındaki ilçelerde görevlendirilen irtibat personelinin TÜBİS kullanımı yakından takip edilecektir. Aynı zamanda bu süreçte Kaymakamlık çalışanları tarafından tüketici mağduriyetine sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak olunması konusunda İI Müdürlüğümüz tarafından Kaymakamlıklarla sürekli iletişim halinde olunacaktır. Bu bağlamda “Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması”nın sorunsuz uygulanmasını teminen konunun internet sitelerinden titizlikle takibi hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.