• MODA YAPI

logo

24 Mayıs 2018

TORBA YASADA SGK’LILARI İLGİLENDİREN HÜKÜMLER

Kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 7143 sayılı kanun 18.05.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanunda SGK’lıları ilgilendiren önemli imkanlar var.

Son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğu torba yasa ile SGK kapsamında yapılan düzenlemeler bazıları şunlar:

 • 03.2018 öncesi  dönemlere  ilişkin SGK  prim borçları,
 • 03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
 • Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir ve aylıklar,
 • 03.2018 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları yeniden yapılandırma kapsamındadır.

 

 • Bayram İkramiyesi

SGK’dan emekli maaşı alanlar, iş kazası ya da meslek hastalığı maaşı alanlar, gaziler, vazife ve harp malulleri ile dul ve yetimlerine Ramazan Ve Kurban Bayramlarında 1000 TL Bayram ikramiyesi ödenecek.

 

 • Emeklilerin geçmiş dönem SGDP borçlarının tamamı silinecek

Sosyal Güvenlik Destekleme primi kesintisi uygulamasına 29.01.2016 tarihinde son verilmişti. Ancak geçmiş dönem borçlarını ödeyemeyen bir çok kişi bulunmaktaydı. 7143 sayılı kanun ile  borcu olan vatandaşlarımızın SGDP prim borçlarının tamamı silinecek.

 

 • Genç Girişimciler :

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20.  maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, 4/b kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacak.

 

 • Primini Ödemeyen Bağ-Kurlunun Sigortalılığı Durdurulacak:

Düzenlemeye göre, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (Bağ-Kur, köy ve mahalle muhtarları dahil) SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 2018 Temmuz sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde,

a-Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam  olarak     karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

b-Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak.

 

 • İhya – Durdurulan sigortalılık süreleri

 Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (Bağ-Kur, köy ve mahalle muhtarları dahil) SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, daha önceki kanunlara göre sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, 31 Temmuz 2018 kadar Kuruma müracaat ederek prim tutarını ödemek kaydıyla daha önce durdurulmuş  süreler yeniden sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

 

 • GSS Primlerinde Son Durum :

Kanun ile 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tamamı silinecek.

Ayrıca GSS prim borcu bulunanlar, Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecekler.

 

 • Borcu Olanların Sağlık Hizmetleri:

 4/b kapsamında sigortalı olanlar (Bağ-Kur) 60 günden fazla prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. 7143 S.K. ile bu borçların yapılandırılması ve yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödenmesi kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlanılacak.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.