logo

26 Haziran 2024

Temmuz Ayı Başından İtibaren “EFT – POS Uyumlu Yeni Nesil ÖKC” Kullanma Mecburiyeti Başlıyor

Temmuz Ayı Başından İtibaren “EFT – POS Uyumlu Yeni Nesil ÖKC” kullanma mecburiyetinin başladığı açıklandı.

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 557 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmeleri ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden en az bir banka ile üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etme zorunluluğu getiren önemli düzenlemeler yapılmıştı.

Getirilen yeni değişikliğe ilişkin düzenlemeler, aşağıda başlıklar halinde özetlendi:
  • 1- Perakende Satış Yapan Mükelleflerin 1.7.2024 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyeti Başlayacak:
69 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 426 ve 483 sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) VUK’na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları eski nesil ÖKC’ların, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakmaksızın 01.07.2024 tarihine kadar EFT –  POS uyumlu Yeni Nesil ÖKC’lar ile değiştirmeleri gerekmektedir.
İsteyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış POS uyumlu YN – ÖKC’ları kullanmaya başlayabileceklerdir.

  • 2- 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Mükelleflerin En Az Bir Banka İle Üye İş Yeri Anlaşması Yaparak, POS Uyumlu YN –ÖKC’ları Kullanarak Banka Kartları İle Ödeme Taleplerini Kabul Etme Zorunluluğu Başlayacaktır:
Yapılan değişikliğe göre;  ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz 2024 tarihinde kullanılmaya başlanılacak şekilde,  Yeni Nesil ÖKC almak ve alış tarihini takip eden 30 gün içerisinde de, EFT – POS uyumlu Yeni Nesil ÖKC kullanmaya başlayarak, en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye işyeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN-ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etme zorunluluğu getirilmiştir.
1/7/2024 tarihinde zorunlu hale gelecek EFT – POS uyumlu Yeni Nesil ÖKC’yi önceki banka POS’u ile birlikte kullanılan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’den ayıran en önemli özelliği; bünyesinde banka POS’u bulunmakta olup, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC de olduğu gibi haricen kablo ile banka posu bağlanamayacak olmasıdır.
  • 3- YN-ÖKC’lerin Kullanma Zorunluluğunun Başlayacağı Süre:
Yeni  satın alınacak YN ÖKC’ların, 01.07.2024 tarihini geçmemek üzere, en geç satın alınan YN-ÖKC’ye ilişkin  fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde mutlaka kullanılmaya başlanılması gerekmekte olup, 30 günlük süreden  sonra kullanılmaya başlanılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.
  • 4- E-Arşiv Fatura Kapsamında Olan Mükelleflerin Nihai Tüketicilere 6.900 TL ‘Ye Kadar Yeni Nesil ÖKC’ Fişi Vermeye Devam Edebilecekler Fakat “Bilgi Fişi” Vererek Sonradan Otomatik E-Arşiv Fatura Düzenleyemeyecekler:
30.09.2017 tarihinde yayımlanan 483 Seri No.lu VUK Tebliğinin  “ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi” başlıklı 4’üncü maddesinin aşağıda yer verilen 4’üncü bendinde açık olarak ifade edilmektedir.
“(4) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamak amacıyla, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçilmesi, fatura verilme zorunluluğu olmayan perakende mal satışları ile hizmet ifalarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenleme mecburiyetini getirmemektedir. Bu tür satışların belgelendirilmesinde ÖKC fişlerinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.”
509 No.lu VUK tebliğinin “IV.1.1. Genel Olarak” başlıklı bölümünün son paragrafında e-arşiv faturaya dahil olan mükelleflerin uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere satışlarında e-arşiv fatura düzenlemek zorunda olduğunu açıklanarak, nihai tüketiciler hariç tutulduğundan, e-arşiv fatura vermek zorunda olan mükelleflerin 6.900 TL’ye kadar nihai tüketicilere satışları için POS uyumlu YN-ÖKC fişi vermeye devam edebilecekler.
  • 5- Eski Nesil ÖKC’lerin Hurdaya Ayırma Usulü ve Süresi:
1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kullanılamayacak olan, EN ÖKC’ların de yukarıda belirtildiği üzere, YN-ÖKC alış fatura tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde 60 seri No.lu KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre hurdaya ayrılması gerekmektedir.
EN ÖKC’ların hurdaya ayırma işlemleri sırasında düzenlenen servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ilgili vergi dairesine mükellef veya yetkili servis tarafından elden ya da kayıtlı posta ile de gönderilebilecektir.
Konuyla ilgili bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz, Isparta geneline hizmet veren hemşehrimiz Yavuz Biçici’den bilgi alabilirler:

ISPARTA PROFİLO YAZAR KASA SATIŞ VE SERVİS NOKTASI (YAVUZ ELEKTRONİK)

Adres: Pirimehmet, ÖZEL DAVRAZ YAŞAM HASTANESİ ARKASI, 1721. Sk. No:8/A, 32040 Isparta Merkez/Isparta

Telefon: 0545 441 71 71

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.