• MODA YAPI

logo

12 Temmuz 2021

Şehir içi ulaşım için belediye 4 minibüs alıyor

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı, 6 Temmuz Salı günü gerçekleştirildi ve toplantıda şehir içi ulaşım için 4 minibüs alımına oy birliği ile karar verildi.

Yalvaç Belediye Meclisi’nin yeni meclis salonunda 6 Temmuz Salı günü saat 19.00’da başlayan toplantısında ilk olarak 2021 yılı Haziran ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’ nün belirlenen alanlarda istenen imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporu görüşülecekti. Ancak Karayollarından meclis toplantı tarihine kadar cevap verilmediğinden, Karayollarının cevap yazısı ulaştıktan sonra onanması hususunun görüşülmesinin uygun olduğu görüşü sunularak, İmar Komisyonu raporunda sunulan görüşün kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Üçüncü maddede, Eski Mahalle 165 Ada, 13 Parselde kayıtlı eksik imar parselinin satışı görüşüldü. Yalvaç Belediyesi‘ne ait Eski Mahalle ada 165, parsel 13’te kayıtlı toplam alanı 135.03 m2 olan taşınmazın, belediye kıymet takdir komisyonu raporu ile güncel piyasa koşulları dikkate alındığında birim m2 değerinin 650.00 TL ederinde olduğu tespit edildiği, söz konusu taşınmazın (650.00 TL/m2*135.03 m2)= 87. 769,50 TL belirlenen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma suretiyle İhale Komisyonu (Encümence) tarafından ihale ile satışının yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesinde, Görgü Cami mahallesi 369 ada 5 parselde bulunan İmar Planında “Temalı Park Alanı” olarak görünen, 1/24’ü Seyhan TÜRKERİ hisseli (566.76 m2)’lik taşınmaz ile belediyeye ait herhangi bir imar parselinin trampa edilmesi görüşüldü. Seyhan TÜRKERİ’nin talebi üzerine Belediyeye ait 1048 ada 4 parseldeki taşınmazın 260.00 TL/m2*363.60 m2=94.536,00TL ederinde olduğu, Seyhan TÜRKERİ’ye ait 369 ada 5 parselde bulunan toplam 13.602,28 m2’lik imar planında kısmen yol kısmen Temalı Park olarak geçen tarla vasfındaki taşınmazın 1/24 hissesinin (566.76 m2) 160.00 TL/ m2’den*566.76 m2=90.681,60 TL ederi olduğu tespit edildiğinden, aradaki fiyat farkı olan 3854,40TL’nin Seyhan TÜRKERİ tarafından belediyemize ödenmesi durumunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince takas yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Beşinci maddede 5 (beş) yıllık imar programı görüşüldü. 3194 sayılı İmar Kanunu 10. maddesi gereği hazırlanan önümüzdeki 5 yılda (2021-2025) yapılacak işleri gösteren 5 yıllık İmar Programının incelenmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonu raporunun 09.07.2021 Cuma günü saat 14:30’da yapılacak olan Temmuz ayı  II. Birleşiminde görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Cuma günü yapılan toplantıda komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Altıncı maddede, taksi duraklarındaki Ticari Taksiler için “Ticari Taksi çalışma izin belgesi” ücretinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yıllık olarak verilecek Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesinin 2021 yılı ücret tarifesinin yıllık KDV Dahil 500,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Yedinci maddede de, Essom İktisadi İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilmesi için bütçe imkanları dahilinde en az 4 adet Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun minibüs alınması hususu görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, ilçe sınırları içerisinde hali hazırda iki adet araçla özel şahıslar tarafından yapılmakta olan şehir içi taşımacılığının, halkımızdan gelen şikayetler giderek artması, halkımızın mağduriyeti had safhaya çıkmış olması, hareket saatlerine uymadıkları, düzensiz bir şekilde çalışmaları devam ettiğinden, kendilerine yapılan uyarı ve ikazları dikkate almadıkları hususunun yanı sıra özellikle yaz sezonunda gurbetçilerin gelmesiyle ilçe nüfusunun artmasının yanında, yüksek okul öğrencilerinin mağduriyeti göz önüne alındığında bu hizmetin belediyemiz eliyle yürütülmesine ve Belediye Essom İktisadi İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletilmesi için bütçe imkanları dahilinde öz kaynaklarımızla en az 4 (dört) adet Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun minibüs alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sekizinci maddede, 1046 Adada bulunan taşınmazların satışının yapılması hususu görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda:

1046 ada 3 parsel ortalama 892.00 TL/m2, yaklaşık 895.00 TL*178.59 m2=159.838,05 TL+KDV

1046 ada 4 parsel ortalama 892.00 TL/m2, yaklaşık 895.00 TL*178.12 m2=159.417,40 TL+KDV

1046 ada 5 parsel ortalama 1008.00 TL/m2, yaklaşık 1.010,00 TL*261.82 m2=264.438,20 TL+KDV

1046 ada 6 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*332.10 m2=305.532,00 TL+KDV

1046 ada 7 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*175.36 m2=161.331,20 TL+KD

1046 ada 8 parsel ortalama 917.00 TL/m2, yaklaşık 920.00 TL*182.68 m2=168.065,60 TL+KDV

1046 ada 9 parsel ortalama 1.125,00 TL/m2, yaklaşık 1.125,00 TL*332.32 m2=373.860,00 TL+KDV

1046 ada 10 parsel ortalama 1.029.00 TL/m2, yaklaşık 1.030,00 TL*365.35 m2=376.310,50 TL+KDV

1046 ada 11 parsel ortalama 1.029,00 TL/m2, yaklaşık 1.030,00 TL*342.70 m2=352.981,00 TL+ KDV

1046 ada 12 parsel ortalama 1.092,00 TL/m2, yaklaşık 1.095,00 TL*281.88 m2=308.658,60 TL+ KDV

1046 ada 13 parsel ortalama 950.00 TL/m2, yaklaşık 950.00 TL*183.58 m2=174.401,00 TL+KDV

1046 ada 14 parsel ortalama 942.00 TL/m2, yaklaşık 945.00 TL*175.97 m2=166.291,65 TL+KDV

Olmak üzere, Ada:1046 Parseller: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 ve 14 için ilçemizde bulunan emlak ofislerinden ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odasından alınan muhammen bedeller üzerine, yapılan tek tek oylama sonucunda belirtilen parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma suretiyle İhale Komisyonu (Encümence) tarafından ihale ile satışlarının yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2021 yılı Ağustos ayı meclis toplantısının, 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

BELEDİYENİN DERSHANE AÇMASI İÇİN ÖNERGE VERİLDİ, GELECEK AY GÖRÜŞÜLECEK

Diğer yandan, Ak Parti ve İyi Partili Belediye Meclis Üyelerince hazırlanan ve ilçemizde eksikliği hissedilen dershanenin belediye bünyesinde açılmasını içeren bir önergenin gündeme alınması istendi.

Yalvaç Belediye Başkanı H.Hilmi Tütüncü, söz konusu teklif için, Cumhurbaşkanlığı’nca çıkarılan tasarruf genelgesini öne sürerek, önümüzdeki ayki meclis toplantısında görüşmek üzere kabul edilmesini önerdi. Söz konusu önergenin önümüzdeki ayki mecliste görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.