logo

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden ölçü ve ölçü aletleriyle ilgili önemli uyarı

Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanmaları ile ilgili son tarihin 29 Şubat olduğu uyarısı yapıldı.

Müdürlükten konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 9. ve 11. maddesi gereğince Ölçü ve Ölçü aletlerinin belirli sürelerle muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir. Muayene ve damganın yapılabilmesi için Kanuni müracaat süresi 29 Şubat 2024 Perşembe Günü sonuna kadardır.

Ölçü ve ölçü aletleri sahipleri kullanmış olduğu ölçü aletine göre bağlı olduğu muayene kuruluşuna zamanında müracaat ederek muayene ve damgasını yaptırmak zorundadır. Buna göre: 2 yıllık damga sürelerini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg’dan fazla olan Tartı Aletleri, Aks kantarları, Akaryakıt, LPG, Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG), Adblue Ölçek ve sayaçları, motorlu taşıt lastik basınç ölçüm cihazı, demiryolu yük sarnıcı ve vagonlar gibi sayaçları bulunduran kişi ve kuruluşların, Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) (https://basvuruportal.tse.org.tr) elektronik olarak,

2 Yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına (Isparta, Yalvaç ve Şarkikaraağaç) dilekçe ile,

2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (hassas tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile, ölçü aleti kullanıcıları tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.

5 yıllık damga süresini doldurmuş ısı sayacı kullanıcılarının Yetkili Muayene Servislerine dilekçe ile başvurusu yapılacaktır. Ancak; ısı sayacı kullanılan binalarda, bina yönetim kurulu, bina yöneticisi veya bina sahibi, ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullandıkları ısı sayaçlarının muayene ve damgadan muaf tutulması için Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusu yapılabilecektir.

01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğine göre kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçların tamamının(muayene süresi dolmamış olanlar dahil) Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne, bu sayaçların dağıtım ağından sorumlu İşletme/Su İdaresi/Belediye tarafından liste halinde 29 Şubat 2024 Perşembe Gününe kadar iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yayımlanan bu Yönetmelikte elektrik, su ve doğalgaz abonelerine/tüketicilere herhangi bir ilave yeni yükümlülük getirilmemiş olup tüm sorumluluk dağıtım ağından sorumlu İşletme/Su İdaresi/Belediye’dir. Diğer taraftan; taksimetre ve takograf cihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında periyodik damga süresi dolmadan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Muayene Servislerine, müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır. 2024 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı ölçü aleti türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 3.218,00 Türk Lirasından 64.352,00 Türk Lirasına kadar olup ayrıca ölçü ve ölçü aletlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ile ilgili idari işlem yapılacaktır.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.