logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (Ocak-Şubat 1976)

Yalvaç Olarak 3 Milyonu Aşkın Vergi Ödedik

İlçemizde geçtiğimiz mali yıl içerisinde, vergi mükelleflerinden 3.259.470,44 TL’si vergi tahakkuk ettirilmiş ve bunun 3.220.926, 52 TL’si tahsil edilmiştir.

İlçemiz Mal Müdürlüğü’nden almış olduğumuz bilgiye göre ilçemizde gerçek usulde 550, götürü usulde 1300 vergi mükellefinden toplam olarak 3.259.470,44 TL’si vergi tahakkuk etmiştir. Bu rakamlara göre ilçemizde geçtiğimiz yıllara nazaran büyük bir gelir vergisi artışı olduğu görülmüştür. -9 Şubat 1976, Sayı: 341-

 

Kasaplar Kendi Kendine Et Fiyatlarına Zam Koydular

Son zamanların modası olan ZAM ilçemizde de hayatımıza iyice yerleşmeye başlamıştır. Nitekim geçtiğimiz haftalar içerisinde ilçemizdeki kasaplar et fiyatlarına kendi kendilerine zam yapmışlardır.

Belediyece daha önce verilen 28 – 30 lira civarındaki et fiyatlarını uygulamayıp yaptıkları yeni bir zamla kemikli eti 35 liradan, kıymayı ise 38 – 40 liradan satmaya başlamışlardır.

Kasapların bu zammı halkımız tarafından belediyeye iletilmiş olup, belediye de etin 28 liradan satılması için tedbirler alınacağını, aksi halde kendisinin et tanzim satışı yapacağı belirtilmektedir. -19 Ocak 1976, Sayı: 340-

 

AS Kulüpte Esrar Bulundu

İlçemizde faaliyet gösteren As Kulüpte geçtiğimiz hafta içinde 2750 gram toz esrar bulunmuştur.

Afyon Emniyetine mensup sivil polislerin bir ihbarı değerlendirerek kontrol altına aldıkları kulübe yapılan baskın sonucunda M.Y. toz esrarla yakalanmıştır.

Esrarla birlikte yakalanan M.Y. gerekli tahkikattan sonra tutuklanmıştır.-19 Ocak 1976, Sayı: 340-

 

Bir Yılda 1850 Kişi Arttık

Geçtiğimiz 1975 yılında ilçemiz nüfusu için rekor denebilecek bir miktarda artış görüldüğü bildirilmiştir. 1975 yılı Nüfus Sayımına göre nüfusumuz 18 bini aşmışken, 1975 yılında normal artışların üstünde bir sayıya ulaşılmıştır. İlgililerden aldığımız bilgiye göre ilçemizde 1975 yılı sonuna kadar 2364 doğum olayı olmuş buna karşılık 514 hemşehrimiz de vefat etmiştir. Yine 1975 yılında Yalvaç’ta 754 çift evlenirken 226 kişi de yer değiştirmiştir. -9 Şubat 1976, Sayı: 341-

 

MUTLU NİŞAN

İlçemiz İlköğretim Müdürlüğü Sekreteri

NURAY AKGÜN ile

Genç Avukatlarımızdan

Yücel ÖÇKOYMAZ

Geçtiğimiz hafta içerisinde mutluluğa ilk adımı atmışlardır.

-19 Ocak 1976, Sayı: 340-

 

FISILTIDAN

Gerçek Görevli Biziz

Zaman zaman gazetemizin bazı sütunlarında genellikle bu sütunlarda yani Fısıltıdan sütununda ilçemiz ve sorunları üzerine, ilçemize hizmet verenler üzerine yazılarımız çıkar. Ve bu yazılardan ders alınacağı yerde, tenkitlere tahammül edileceği yerde, yerli-yersiz çıkışlar feveranlar gösterilir…

Gerçekte asıl amaç Yalvaç’a hizmettir. Biz ne ferdî kin ve gayzımızı ne de fikri görüşümüzü azami derecede aksettirmeğe çalışırız. Fakat ne var ki bizim arzularımız gerçekleşmediği için, Yalvaç’a hizmet verilmediği için daima aleyhte oluşumuz bizim politik görüşlerimizin ürünü olarak görülür. Aslında biz Yalvaç için uğraşan gerçek görevliyiz. İhtirasımız uğruna kaleler yıkıp, tüneller aşmak niyet ve arzusunda değiliz. Bizim de elbette bir amacımız vardır ve bu amacımız hiçbir zaman koltuk sevdası, makam hırsı ya da rütbe ihtirası değildir. Bize Ruşen bey denilmesi, ya da Mehmet bey denilmesi şımartmak yerine gurur vermesi gereken bir husustur.

Hayatımız bugüne dek uğraşla geçmiş ve halen bunun üzerine uğraşa devam eden gerçek görevli, gerçek memleket sever insanlardanız. Hiçbir zaman bir koltuk veya paye peşinde koşmadık. Her şeyden önce bu bizim karakterimizin dışındadır.

Siz bakmayınız şöyle ya da böyle söylenene… Aslında memleketin özellikle Yalvaç’ın gerçek sahibi yine Yalvaç’lıdır. Ve öz be öz içinden çıkan bizleriz. Zira bir olay çıkacağı ihtimalini göze alan bir mülki idare amiri bize lütuf olsun diye bu karlı, kışlı fırtınalı günde güya Çay yolunu açacağım diye Yalvaç’ı yapayalnız bırakıp Sultandağı’nın bilmem neresinde bilmem ne iş yaparsa, Yalvaç’ın bir sürü sorunu sıra beklerken, hele hele Erkek Sanat Enstitüsü açılması büyük bir iştiyakla beklenirken bilmem hangi politik amaçla başka işler düşünülür ya da planlanırken bizler burada görev yapmak azim ve gayretiyle uğraş veriyoruz ve adımız yavuz oluyor. Bilmem hangi partidensin, seni bana görev verilirse elimle keserim, diyen bir evlat babasına bu sözleri söyleyip ardından yandaşları ve yöndeşleri ile bize tehdit mektupları savururken biz yine dimdik görevimiz başındayız. Gerçek milliyetçi ve memleket sever kimdir ortaya çıkıyor değil mi? Sen partiden ayrıl yoksa görev verilirse, sıra bende ise babam olduğuna bakmaksızın seni elimle keserim, diyen evlatlardan değiliz bizler. Bizler kendi göbeğimizi, kendi yaramızı kesip sarmaya uğraşanlardanız. Bu rüzgar bir geçici poyrazdır. Ama ne var ki lodos estiğinde kimleri eritip gidecektir, o da bellidir. Fakat ne var ki, dinsel ve manevi duygularla oyalayan ve hatta alay eden kimselerin günü bir kış güneşi gibi olacak ve gerçek memleket severler ortaya çıkacaktır.

Ve o zaman acaba o kimselerin yüzü kızaracak mıdır?Bunu da yaşadığımız sürece sizlerle birlikte göreceğiz. Bizden bu kadar söylemesi… Kayseri’nin boyama eşeğine benzeyenlerden sureti katiyede sakının değerli hemşehrilerimiz. Yoksa asıl amaçları eşek satmak değil sizi aldatmaktır.

Ruşen ÖZGÜL -19 Ocak 1976, Sayı: 340-

 

ÖZYALVAÇ’IMIZ SEKİZ YAŞINDA

Yıllardır ilçemizde eksikliği ve özlemi çekilen Matbaacılık ve basının ilk temsilcisi olan Özyalvaç Gazetemiz, Yalvaç’ta basılan ilk gazete olmasının yanısıra en uzun süre yaşayan gazete olarak elinizde bulunan şu sayısıyle sekizinci yaşına girmiştir. Dar bir bölgede de dar imkanlarla yıllardır emek ve hizmet verdiğimiz ÖZYALVAÇ’ın 8. Yaşına girmesi bize büyük bir mutluluk verdiği gibi hizmet yolunda büyük azim ve cesaret te vermektedir.

Özyalvaç ilçemiz ve bölgemiz için sizlerin de desteğiyle daha nice 8 yıllar hizmet verecektir. -9 Şubat 1976, Sayı: 341-

 

ULUSAL ARŞİVLERDE YALVAÇ

Yalvaç’ta Modern Bir Fabrika Çalışmıyor

Yalvaç (Hususi) – Yalvaçlılar, dericilik sanayiinin inkişafı için bir şirket ve bir fabrika kurmuşlardı. Bütün teknik tesisatı ihtiva eden bu güzel fabrika, bugün parasızlık yüzünden işletilememektedir. Yalvaç halkı, İktisad Vekâletinin müdahelesile bu fabrikanın faaliyete geçirilmesini bekliyor.-18. 01. 1939, Cumhuriyet-

 

Yalvaç Belediye Başkanlığından

Yalvaçta 75 er beygir kuvvetinde birisi kömürle müteharrik, diğeri Dizel iki motörlü güzel bir binaya oturtulmuş ve evvelce de Sümerbank tarafından işletilmiş mükemmel tesisatı havi modern makinelerle mücehhez deri fabrikası kiralıktır. Fazla malûmat ve kiralamak istiyenlerin Yalvaç Belediyesine müracaatları ilân olunur. (1776) -14.02.1947, Cumhuriyet-

 

Yalvaç Suya Kavuşuyor

Yalvaç (Özel) – İlçemizde halkın ve hükümetin yakın alâka ve yardımlariyle “Su çıktığı”ndan demir borularla getirilecek içme suyunun ilk kazma vurma töreni yapılmıştır. Yüzlerce Yalvaçlının iştirak ettiği bu törende kurbanlar kesilmiş ve âdeta bir bayram havası yaşanmıştır. Suyun membaının ilçeye uzaklığı 15 kilometre kadardır. Şimdiye kadar boru yataklarının önemli bir kısmı kazılmıştır. Kazma ameliyesi bittikten sonra boruların döşenmesine başlanacaktır. -06.09.1948, ULUS Gazetesi-

Halkevinin Müsameresi

Yalvaç Halkevi temsil koluna mensup gençlerle, okulların tatilinden istifade ederek ilçemizde bulunan orta ve yüksek öğrenime mensup talebelerin iştiraki ile hasılatı “Su Birliği”ne sarfedilmek üzere bir müsamere tertiplenmiştir.

Müsamere muhitte yakin bir ilgi ile karşılanmış ve gençlerimiz hararetle alkışlanmıştır. -06.09. 1948, ULUS Gazetesi-

 

Yalvaç Kültür Derneği

Geçenlerde merkezi Ankara’da olmak üzere kurulan “Yalvaç Kültür Derneği” ana tüzüğünün 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Yalvaç’ta şubesini açmıştır. Yalvaç Kültür Derneğinin Yalvaç Şubesini teşkil eden müteşebbis heyet ilçenin en ileri ve seçkin kimselerini içine almaktadır. Müteşebbis heyet yakında bir toplantı yaparak şubenin yönetim kurulunu seçecek ve çalışmalarına başlıyacaktır. -06.09.1948, ULUS Gazetesi

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.