logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (18-25 Ekim 1976)

CHP İlçe Başkanı ALİ BAL:

“CHP İktidarı için bir milletvekili de biz göndereceğiz”

Bir süre önce yapılan CHP İlçe Kongresinde CHP İlçe Başkanlığı görevine seçilen Avukat Ali Bal, kendisiyle yaptığımız görüşmede ilçemiz ve ülkemiz sorunları hakkında önemli açıklamalar yapmış ve halkımıza hitaben şu demeci vermiştir.

Avukat Bal, “Önümüzdeki seçimlerde iktidara gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına Isparta ili olarak bir milletvekili de biz göndereceğiz. Halkımız artık kendi iktidarının özlemeni çekmektedir. Bütün gücümüzle çalışıp gerçekleştirilecek olan Halk İktidarına Isparta olarak bir milletvekili göndermek arzumuz önümüzdeki seçimlerde inşallah gerçekleşecektir.

Halkımız mevcut MC iktidarından bezmiş durumda. Halkımız ve güvenilir güç olan demokratik kuruluşlarımız bizim yanımızdadır. Bu yönden halkımıza güveniyoruz ve onların muhterem oylarıyla hem iktidara geleceğiz hem de memleketimizden Ispartamızdan bir milletvekili göndereceğiz”.

-18 Ekim 1976, Sayı: 374-

————————

Yalvaç Halkevi “IRGAT”ı Oynuyor

Kısa bir süre önce kuruluşu yapılan ve yayınladığı bir bildiri bahane edilerek bir süreliğine kapatılan Halkevleri Yalvaç Şubesi’nde kurulan Tiyatro Kolu, yoğun çalışmalara girişmiş bulunmaktadır.

Aldığımız bilgiye göre, Halkevi mensubu gençlerimiz tarafından “Irgat” adlı oyunu halkımıza sunmak üzere hazırlıklara giriştikleri bildirilmiştir. Halkevinin bu başarılı ve sevimli çalışmaları halkımız arasında ilgiyle izlenmektedir.  -18 Ekim 1976, Sayı: 374-

——————-

YALVAÇ POSTASI GAZETESİ Yayın Hayatına Giriyor

Yalvaç basın hayatına ilk ve en büyük adımı atmış bulunan Özyalvaç’ın kurucusu, sahip ve mes’ul müdürü Ruşen Özgül’ün Mes’ul Müdürlüğünü yaptığı ikinci bir yayın organı, “Yalvaç Postası” adlı gazete 27 Ekim 1976 tarihinden itibaren yayın hayatına girecektir.

Mahalli basın olarak büyük imtihanlar vermiş olan Mes’ul Müdürümüz Ruşen Özgül’ün aynı zamanda Yazı İşlerini de yöneteceği Yalvaç Postası haftalık olarak yayınlanacaktır. İlçemiz basın hayatına büyük katkı yapacağına inandığımız Yalvaç Postası’na uzun ömürler diler, başarılı çalışmalar vererek ilçemizin gelişmesine katkıda bulunmasını dileriz. -18 Ekim 1976, Sayı: 374-

————–

İki Banka Şubesi Teftiş Ediliyor

İlçemizde faaliyet gösteren iki bankanın şubelerinde yıllık olağan teftişleri sürdürülmektedir.

Genel Müdürlüklerince gönderilen müfettişlerce Yalvaç T. Halk Bankası ve Yapı-Kredi Bankası şubeleri teftiş edilmektedir. -18 Ekim 1976, Sayı: 374-

———-

TERCÜMAN GAZETESİ Temsilciliği Yalvaç’ta

İstanbul’da yayınlanan ulusal çaptaki yayın organlarımızdan Tercüman Gazetesi’nin Yalvaç ve çevresi bölge temsilciliğine gazetemiz sahibi Ruşen Özgül getirilmiştir.

Ak Ajans kurucusu ve çalışmalarının yürütücüsü Tercüman Gazetesinde bundan böyle ilçemizle ilgili haber ve yazıları bulabileceğiniz gibi Tercüman Gazetesinde yayınlanmasını istediğiniz ilan ve reklamlarınız da gazetemiz bürosunca kabul edilecek ve yayınlattırılacaktır. -18 Ekim 1976, Sayı: 374-

———

Gül’ün Dikeni

ÇEKİRGE

Laf sanki… İrfan’ın adı çıkmış… Pek çok parti değiştiriyor diye. İrfan ne olur kardeşim…

“Şu böreği annem sizin için yaptı, yeyiverin efendim… deyip Demokrat Parti’den ihtilal sonu CHP’sine geçip ateşli nutuk atan, sonra DP’sine geçen, sonra AP’sine geçen. Sonra YTP’sine geçen, sonra AP’sine geçen, sonra DP’sine geçen, sonra MHP’sine kur yapan,  sonra tekrar DP’sine geçen aday olamayınca daha sonra AP’sine geçen umduğunu bulamayınca daha sonra MHP’sine geçen, bu defa börek yedirdiği adamın AP’sine geçmesiyle kurbağa misüllü AP’sine atlayışa hazır olan…

Ben sayıyı unuttum, gerisini siz devam edin…                 -18 Ekim 1976, Sayı: 374-

————-

SAYIN VALİ

Kavalalı Bile Etmedi Senin Ettiğini

Sayın Isparta Valisi Sebahattin Çakmakoğlu, senin ettiğini ne Mısır Valisi Kavalalı M.Ali Paşa etti, ne de nasırına basılan Süleyman Efendi…

Sen yasaları çiğnerken biz hakkımızı ararken ettiğimiz iki kalem söz için yasalara sığınmaya kalkıştın. Nasılmış insanın canı acıyınca feryat ediyormuş değil mi?

Sen kalk bizim haklarımızı kısıtlamaya veya kesmeye kalkış, ondan sonra da bizim serzenişlerimizi bahane et… Oldu mu ya?.. Biz haklıyız ve hakkımızı sonuna dek korumak azmindeyiz. Sen istesen de istemesen de bu hakkımızı sonuna dek savunacak ve alacağız. Hem de sana baskı yaparak ilan haklarını aldıklarını ilan edenlere rağmen. Demek sen Valisin ve baskıyla ilan dağıtacaksın öyle mi?

Biz de diyoruz ki, sen ilan versen de vermesen de yaşayacağız çünkü biz hayat hakkımızı senden değil yasalardan alıyoruz. Ama ya sen nerden alacaksın görelim bakalım. Bu ülkede yasalar ve onları titizlikle koruyanlar vardır.     -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

———–

Ayhan Elverici İlçemizden Ayrıldı

Kısa bir süre önce ilçemizden Soma Kız Enstitüsü Müdürlüğüne atandığını haber verdiğimiz Yalvaç Kız Meslek Lisesi Müdürü Ayhan Elverici, geçtiğimiz Perşembe günü ilçemizden ayrılmıştır.

Başarısı ve çalışkanlığıyla ilçemizde sevilen Ayhan Elverici’nin ayrılışı ilçemizde derin bir üzüntüye vesile olmuştur. -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

———————

Danıştay 4 Öğretmeni Görevine İade Etti

Haklarında düzenlenen iftira dolu bir dilekçe ile ilçemizdeki görev yerlerinden başka yerlere sürülen öğretmenlerin Danıştay nezdinde açmış oldukları davada Danıştay’ca yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve öğretmenlerin eski görev yerlerine iade edilmeleri önerilmiştir.

Daha önce haberini verdiğimiz, kendini güya milliyetçi addeden bir öğretmen tarafından ihbar dilekçesi düzenlenerek başka yerlere sürgün edilen Osman Tan, Muzaffer Aydınlı, Nuri Biçer ve Adnan Erol adlı öğretmenler açılan dava sonucu eski görev yerlerine iade edilmek üzere Danıştay’ca karar alınmıştır. Danıştay’ın bu kararının uygulanıp uygulanmayacağı merakla beklenmektedir. -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

—————

Isparta Valisi Hakkımızda Dava Açmış…

Gazetemizin ilan haklarının kısıtlanmasıyla ilgili olarak kendisi hakkında yazdığımız ve kendisini yasalara uymayı adavet ettiğimiz Isparta Valisi Sebahattin Çakmakoğlu’nun bizi dava etmiş olduğunu gayrıresmi olarak öğrenmiş bulunmaktayız.

Dava ile ilgili elimize henüz bir belge geçmediği için şimdilik gerekli bilgiyi veremiyoruz. İleride açıklamalar yapacağımızı belirtelim. -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

—————

Atatürk Lisesi’nde Yasalara Aykırı Bildiri Dağıtıldı

İlçemiz Atatürk Lisesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü ders saatleri arasında Ülkü Ocakları Dernekleri adına yasaya aykırı ve izin alınmaksızın bir bildiri öğrencilere dağıtılmıştır.

Elimize geçen ve 15 Eylül 1976 tarihini taşıdığı görülen bildirinin Atatürk Lisesi’nde öğrenciler arasında dağıtılışı şiddetle kınanmış, lisenin yönetici ve öğretmenleri ile bildiriyi dağıtanlar ilgili makamlara bildirilmiştir. -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

————–

İlçemizden İlk Hac Kafilesi Hareket Etti

Bu yılki Hac farizesini ifa için niyetlenen Hacı adaylarımızı götürecek olan ilk Hac kafilesi geçtiğimiz Perşembe günü ilçemizden hareket etmiştir.

TRAMOĞLU Turizme ait Hac kafilesini kalabalık halkımız Eski Cami önünden törenle ve dualarla uğurlamıştır. -25 Ekim 1976, Sayı: 375-

—————-

ULUSAL ARŞİVLERDE YALVAÇ

SAHTE DOKTOR Üç zavallının ölümüne sebebiyet vermiş

Yalvaç (Akşam) – Kazamız köylerinde sahte bir doktor yakalanmıştır. Bu adam, Mustafa namında biridir. Mustafa köy köy dolaşarak bir takım haplar tağıtmakta ve bunların ayak çıbanlarını, karın ağrılarını ve bütün hastalıkları tedavi ettiğini iddia etmekte idi.

Mustafadan ilâç alan Yalvacın Üyüklü köyünden bir kadın ile bir kız çocuğunun ve Yağcılar köyünden 16 yaşında başka bir kızın ölmeleri üzerine mesele zabıtaya aksetmiş ve Mustafa tevkif edilmiştir. Sahte doktorun evinde yapılan araştırma neticesinde hastalara verdiği haplardan bir miktar bulunmuş ve ölenlerin barsakları alınarak muayene ve tahlil edilmek üzere Tıbbi adliyeye gönderilmiştir. –AKŞAM Gazetesi, 10 Mayıs 1937-

—————-

GÜZEL YALVACIN DERDİ

Yolsuzluktan büyük sıkıntı çeken bu şirin kazanın Afyon vilayetine bağlanması isteniliyor

Yalvaç (Hususi) Yalvaç, Ispartaya bağlı ve Eğirdir gölüne uzanan münbit ve mahsuldar ovanın ortasında kurulmuş yeşil bir ilçe özeğidir. Türkiyenin İsviçresi denilecek derecede güzel olan bu ilçede hayat hemen hiç değerinde denilecek kadar ucuzdur. Çıkardığı birçok mahsul yolsuzluk yüzünden dahilde sarfedilmek mecburiyetindedir. İlçenin yegane ihraç istasyonu olan Akşehre Kocasultan dağlarını aşıp giden bozuk düzen ve çok dolaşık bir şosacık ve bir de patika yolu vardır. Bilhassa ikinci ve kestirme olan yolda kışın zavallı Yalvaçlılar birkaç kurban verirler.

Kışın karlı ve soğuk havaları Yalvaç için bir afettir. Çünkü o zaman yollar kapanmış, hayat durmuş, ithalat maddelerini teşkil eden şeyler birkaç misli pahalılaşmış; buna mukabil yerli mahsul yok denecek derecelere düşmüştür.

Eskiden çok para getiren ihraç maddesi olan afyon üç beş senedir geçirdiği ve halen geçirmekte olduğu durgunluk İlçe halkının geçimini büsbütün güçleştirmiştir.

İlçenin bu vaziyetten biraz olsun kurtulabilmesi için idari bir bağdan başka hiçbir alakası olmıyan Ispartadan alarak Afyon iline bağlamak ve yine bir şose ile Afyon veya Çay istasyonundan birine raptetmek lazımdır. Bu yolda yaptığımız birçok teşebbüslerden de bir netice alamadığımızdan çok üzülüyoruz.

Bütün İlçe halkı gece gündüz halkın refahını düşünen İç ve Bayındır bakanlarından bu işin de yakın bir zamanda halledilmesini dört gözle beklemektedir. (Cumhuriyet Gazetesi, 5 Mayıs 1935)

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.