• MODA YAPI

logo

Özyalvaç Gazetesi Arşivinden (1-15 Şubat 1971)

1970 Yılında 1915 Doğum, 403 Ölüm Oldu

Yalvaç Nüfus İdaresinden aldığımız bilgilere göre ilçemiz genelinde 1970 yılında 1915 çocuk doğmuştur. Buna karşılık ilçemizde 403 kişi ölmüştür.

Bir yıl içinde 1915 doğum ve 403 ölüm olayı gerçekleşirken 1100 kişi evlenmiştir. Nüfus idaresinden alınan bir başka dikkat çekici bilgiye göre ise 600 kişi Almanya ve diğer ülkelere gitmek üzere ilçemizden ayrılmışlar, Yalvaç Nüfus İdaresinde 3000 kişiye ise Nüfus Cüzdanı verilmiştir.

Öte yandan 1971 yılı ilk ayının 23 gününde 210 çocuk daha dünyaya gelmiştir. (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

Bir Kişi İdama Mahkum Oldu

İlçemiz Ağır Ceza Mahkemesinde 1971 yılının ilk idam kararı geçtiğimiz Cuma günü verilmiştir.

Yalvaç’a bağlı Özgüney köyünde kan gütme saikiyle Temmuz-1969 yılında kardeşi İ.Y. ile kardeşinin oğlu 6 yaşındaki T.Y.’yi öldüren M.Y.’nin Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşması 29 Ocak 1971 Cuma günü sona ermiştir.

Kardeşini ve oğlunu öldüren katil bir süre kaçmış ve jandarmanın sıkı takibiyle kendiliğinden teslim olmuştu. Mahkemece bütün deliller toplanmış, T.C.K. 450. maddesi gereğince kan gütme, taammüt ve birden fazla cinayet işlemiş olan M.Y. hakkında idam kararı verilmiş, M.Y. hakkında verilen kararı sükunetle dinlemiş ancak salonu terkederken hafif bir baygınlık geçirmiştir. İdam kararı verildikten sonra mahkeme Başkanı kalemi kırmıştır. (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

Yalvaçlıları Kalkındırma Derneği Toplandı

Geçtiğimiz sayılarımızda bildirdiğimiz gibi, İstanbul’da kurulan Yalvaçlıları Kalkındırma Derneği genel kurul toplantısı 24 Ocak 1971 günü yapılmış, toplantıya 600 Yalvaçlı üye katılmış ve çeşitli konular görüşüldükten sonra da seçimler yapılmıştır.

Yapılan seçimler sonunda dernek başkanlığına Maliye Müfettişi Hilmi Sabuncu, başkan yardımcılığına Av. Ertuğrul Bilgiç, genel sekreterliğe tüccar Rafet Uysal, Muhasip üyeliğe tüccar Emin Karga, diğer yönetim kurulu üyeliklerine Ömer Öge, Sücül Arbaş, Cevdet Öztürk, Adnan Bilgiç, Naci Sert ve Talip Kumtaş seçilmişlerdir. Alınan bilgiye göre dernek yönetimi kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için sık sık tüm üyelerin katılacağı sohbet toplantıları düzenleyecektir. (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

Köy Telefonları İnşa ve Onarım Birliği Toplandı

Yalvaç köylerinin telefona kavuşturulması için kurulan Yalvaç Köy Telefonları İnşa ve Onarım Birliği’nin köy muhtarlarından teşekkül eden ilk genel kurul toplantısı geçtiğimiz hafta toplanmış ve önemli kararlar alınmıştır.

Toplantıda seçimler de yapılmış, Yönetim Kuruluna Kaymakamımız Ahmet Kayır, Özel İdare Memuru M.Ali Büyükboyacı, Hasan Kocabay, Mustafa Çöllü, Zekeriye Kılıç seçilmişlerdir. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Kumdanlı Bucak Müdür İsmail Erkaya ile Bağkonak Bucak Müdürü Faruk Arıkan seçilmişlerdir. (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

TEKZİP

Özyalvaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne

Gazetenizin 20/1/197 gün ve 100 sayılı nüshasının sayfa 1, sütun üç de (Nurculuk Okulunda 26 küçük çocuk bulundu) başlığı altındaki yazınız tamamen hilafı hakikattır.

Çetince köyünde Milli eğitimin gözetiminde Kuran Kursu Olup ihtiyacını resmi dernek karşılamaktadır. Öğrencilere Nurculuk öğretilmemektedir. Tekzip yazımızın aynen Umumi efkara duyrulmasını dilerim. 27/1/1971

Çetince Köyü Kuran Kursu Dernek Başkanı

Ahmet ALADAĞ      (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

MUTLU BİR DÜĞÜN

Gülten TÜRKER

ile

Ekrem ÖZGÜL

Geçtiğimiz hafta ananelerimize göre yapılan bir düğünle evlenmişlerdir.

Yeni evlilere mutluluklar dileriz. (1 Şubat 1971, Sayı: 101)

 

SANAYİ SİTESİ İSTİMLAKLERİ BAŞLADI

Bir süre önce ilçemiz Esnaf ve Sanatkarlarına birer işyeri temini amacıyla kurulan Yalvaç Sanayi Sitesi Kooperatifi kanalıyle ilçemizde kurulacak Sanayi Sitesinin arsalarının istimlak edilmesine başlanmıştır.

Tabakhane yanında yapılması düşünülen sitenin ilgilileri ile arsa sahipleri arasında yapılan anlaşmalarla arsaların tapuları kooperatif adına alınmaktadır.

Geçtiğimiz hafta içinde 7 arsanın parası yatırılarak tapusunun alındığı bildirilirken arsa alımlarının devam ettiği ifade edildi. (15 Şubat 1971, Sayı: 102)

 

VEREM TARAMA EKİBİ DEVAMLI ÇALIŞIYOR

İlçemizde bir süreden beri devamlı surette tarama yapan Verem Tarama ekibi bölge bölge halkımıza aşı yapmaktadır.

Geçtiğimiz hafta Alemdar İlkokulu’nda karargah kuran ekip o bölgede bulunan mahallelerin halkına aşı yapmış ve röntgenden geçirmiştir. (15 Şubat 1971, Sayı: 102)

 

YALVAÇ TARİHİ

Yazan: Muzaffer TÜTÜNCÜ – İlker SÜER

YALVAÇ MÜZESİ: Kuruluş ve Gelişme – 5

Yoktan var edilen ve uzun yıllar haylice ve ciddi zahmetler çekilen müzenin kuruluş yani 1950 yılından itibaren resmiyetini iktisap ettiği 5/9/1966 tarihine kadar bu kuruluşa ait tutulan şeref defterine dilek ve temennilerini yazan bazı zevatın notlarını verdik.

Bu arada Yalvaç’ı ziyaret eden birçok dünya milletlerine ait ziyaretçiler fen, bilim, din ve arkeologların kendi bilgi ve duyguları ile yardımlarını esirgememesini vurgulamış, Yalvaç Müzesi’nin gelişmeye çok müsait bulunduğunu, buranın dünya bilim alemine ışık tutacağını beyan buyurmuşlardır.

İşte bu nedenle kurucusu Muzaffer Tütüncü’ye büyük kuvvet veren bu görüşler müzenin bugünkü haline ulaşmasına vesile olmuştur.

Müze’nin Etnoğrafya Salonu’nda özel bir köşe vardır; İSMAİL REMZİ EFENDİ KÖŞESİ: Güzel yurdumuzun dört bir yanı düşmanlar tarafından sarılıp işgal edildiği yıllarda, o buhranlı ve çetin günlerde Büyük Kumandan MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün önderliğinde cereyan eden İstiklal Savaşı’mız başarıya ulaşmış, ülkemiz düşmanlardan tamamen temizlenmiş, milli hudutlarımız kesinlikle tesbit edilmiş, dünya var oldukça büyük hamlelerle muasır medeniyete erişecek Cumhuriyetimizin ilanını teşkil eden birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin ilk Milletvekili Yalvaç’ın Görgü Cami Mahallesi’nden günün yetişkin ve münevverlerinden Osmanağazade İsmail Remzi beyefendi (BERKÜN) Yalvaç’ımızı temsil etmek üzere seçilmiş ve Ankara’ya teşrif buyurmuşlardı.

Büyük önder ve Cumhuriyetimizin birinci Cumhur Başkanı pek muhterem ve saygı değer MUSTAFA KEMAL ATATÜRK tarafından T.B.M.M.’nin birinci yani ilk azalarına (Milletvekilleri) hürriyet armağanı olmak üzere saf altundan birer adet mavzer (silah) verilmiş ve bu silahın dipçik kısmının sağ yanına madeni bir de levha üzerine yazılmış “İSTİKLAL SAVAŞI ZAFER HATIRASI” ibareli yazı ipçik ağaç kısmına ustalıkla yerleştirilmiştir.

Osmanlıca harflerle yazılı olan ve değeri oldukça büyük Cumhuriyet hatıraları ve yine eski harflerle yazılı Milletvekili Kimlik Cüzdanı, şahsına ait Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve bu arada Büyük Önderimizin naaşının Anıtkabir’e nakledileceği törene hayatta olan birinci dönem milletvekillerine gönderilen davetiyenin Yalvaç Müzesi özel köşesinde muhafaza altına alınması yerli ve yabancı ziyaretçilerin görgü ve bilgilerine sunulması için müzenin kurucusu tarafından merhum İsmail Remzi (Berkün) beyefendinin oğulları Edip, Reşat ve Mesut BERKÜN’e müracaat edilmiş ve teklifin olumlu karşılanması sonucu her bakımdan maddi ve manevi değeri pek büyük anlam taşıyan malzemeler ve belgeler müzeye teslim alınarak kendine has bir vitrinde muhafaza altına alınmıştır. (15 Şubat 1971, Sayı: 102)

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.