logo

Özyalvaç Gazetesi (15-29 Kasım 1976)

Belediye Başkanı AKGÜN: “Hizmet Bizim Ana Amacımız” dedi

Seçildiği günden bu güne başarılı çalışmaları ve halka yönelik tutumuyla ilçemizde büyük bir sevgi kazanan Belediye Başkanımız Süleyman Akgün, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kendisi ile görüşen gazetemiz muhabirine açıklamalar yaptı.

Belediye Başkanı Akgün, “Biz seçilmeden önce ana amacımız halkımıza hizmetti. Bunu düstur edinmiş ve bu arzuyla göreve talip olmuştuk. Halkımız da bizi bu göreve layık gördü ve yetki verdi. Biz de halkımızın bize olan güvenine layık olmak için çalışacak ve her an halkın hizmetinde olmak için uğraş vereceğiz” dedi.

Görüşme sırasında ilçeye ve ilçe halkına yönelik çalışmaları hakkında geniş bilgiyi bir süre önce gazetemizde “Açık Hesap” başlığı altında yayınlamaya başlayan, yazılarında da belirttiği gibi daima halkı için uğraştığını ifade eden Başkan Akgün, “Açık Hesap adlı yazımıza işlerimizin yoğunluğu nedeniyle bir süre ara verdim. İleride yine devam edeceğim” demiş ve tüm Yalvaç halkının mübarek Kurban Bayramını kutladığını belirtmiştir. -29 Kasım 1976, Sayı: 380-

——————–

ECEVİT’i Dinlemek İçin İlçemizden Bir Grup CHP’li  AYDIN’a Gitti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in bir süredir yurt çapında yürüttüğü açık hava toplantılarından birisi geçtiğimiz Pazar günü Aydın’da yapılmıştır.

Ecevit’in Aydın’da yaptığı açık hava toplantısında kendisini dinlemek için ilçemizden iki otobüs ve beş taksiden teşekkül eden kalabalık bir gurup cumartesi akşamından Aydın’a hareket etmiştir. -15 Kasım 1976, Sayı: 378-

——————–

Minibüsle Taksi Çarpıştı

8 Yaralı Var

Geçtiğimiz Cuma günü Gelendost pazarına gitmekte olan Nuri K.’ye ait minibüs ile Ramazan D. yönetimindeki Murat taksi, Hüyüklü kasabası civarında çarpışmalar ve her iki taşıtta önemli hasar görürken ikisi ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmış, yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesinde tedavi alınırken suçlu acemi şoför tutuklanmıştır. -15 Kasım 1976, Sayı: 378-

—————–

İlçemize 600 Ton Tevzi Kömürü Tahsis Edildi

Yaklaşan kış mevsimi ihtiyacı için ilçemize tahsis edilen 600 ton kömür hane başına birer ton verilmek suretiyle dağıtılacağı daha önce Kaymakamlıkça ilan edilmiş ve ihtiyacı olan hane reisleri birer dilekçe ile kaymakamlığa başvurmuşlardı.

Tevzi kömürünün ilçemiz nüfusu gözönüne alınmadan 600 ton olarak verilmesi ilçemiz halkı tarafından hoş karşılanmamıştır. Zira ilçemizde altı bin civarında aile varken bu kadar az miktarda kömür tahsis edilmesiyle halkımızın büyük çoğunluğu bundan yararlanamayacaktır.

İlgililer tarafından ilçemize yapılan kömür tahsisatının arttırılması istenmektedir. -15 Kasım 1976, Sayı: 378-

———————–

MUTLU DOĞUM

Gazetemiz Sahibi Ruşen Özgül’ün geçtiğimiz cumartesi günü bir oğlu dünyaya gelmiştir.

BÜLENT ECEVİT adı verilen yavruya uzun ömür, genç anne –babaya mutluluklar dileriz.

-15 Kasım 1976, Sayı: 378-

————————-

Kumdanlı Seçimleri Yapıldı

Daha önce haberini verdiğimiz gibi, Danıştayca iptal edilerek seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kumdanlı Belediye Meclisinin 12 kişilik üyelerinin belirleneceği seçimler 14 Kasım Pazar günü yapıldı.

Aldığımız bilgiye göre seçim sonucunda 12 kişilik Kumdanlı Belediye Meclisi 7’si AP, 5’i CHP’li üyelerden oluşmuştur.

Yeni meclis üyelerini tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz. -29 Kasım 1976, Sayı: 380-

————

CHP İlçe Başkanı Avukat Ali Bal Kurultaya Katılmak İçin Gitti

CHP İlçe Başkanı Avukat Ali Bal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 Kasım’da başlayan Büyük Kurultayına Isparta delegesi olarak katılmak üzere geçtiğimiz Cuma günü ilçemizden ayrılmıştır.

Ankara’da yapılacak olan CHP’nin büyük kurultayının üç gün süreli çalışmalarını izleyecek olan Av. Ali Bal, muhtemelen yarın ilçemize dönecek ve çalışmaları hakkında teşkilatını bilgilendirecektir. -29 Kasım 1976, Sayı: 380-

 

ULUSAL ARŞİVLERDE YALVAÇ

Akşehir mekteplileri Yalvaca gidip geldiler

Yaya yolculuk – Yalvaçta ziyafetler – Müsamere ve konferans – Kır gezintisi – Dönüş

Akşehir ve Yalvaç muallimleri bir arada

AKŞEHİR, (Hususi) – Mektepler bayramı vesilesile Akşehir orta mektebi son sınıf talebesi ve diğer sınıflar talebesinden bir kısmı müdür ve riyaziye muallimi Mahir, muavin ve beden terbiyesi muallimi Sadık, tarih ve coğrafya muallimi Hikmet beylerle birlikte Nadir köyü üzerindeki belden aşarak Yalvaca gittiler.

Akşehirle Yalvaç arasındaki en kısa yol, 35 kilometrelik bu dağ yoludur. Sultan dağlarının jeolojik arızalarını tetkike müsait, tabii manzaraları zengin olan bu bel, bir taraftan Akşehir gölünü bir taraftan da Eğirdir gölünü görür.

Selçukî imparatorluğunun en meşhur veziriazamı Sahip Ata namile maruf Fahreddin Alinin son günlerini geçirip öldüğü Nadir –Niğdir- köyünü ve Sarayyakayı geçtikten sonra kafile biraz dinlenip yemek yediler ve yollarına, coğrafi tetkiklerine devam ettiler. Biribirini takip eden ve güzelliklerile insanın ruhunu teshir eyliyen bellerin üçüncüsünü de geçtikten sonra Yalvaca inerken belin eteğinde istikbale çıkan Yalvaç orta mektebi izcilerinden dört bisikletli talebe kendilerini karşıladılar. Yalvaca bir buçuk saatlik mesafede de Yalvaç orta mektebi müdür muavini ve beden terbiyesi muallimi Besim beyin idaresindeki izcilerle diğer bir kısım talebe efendiler, kafileyi “yaşa…” seslerile istikbal ettiler, mektep namına Akşehir orta mektebi müdür muavini Mahir beye bir çiçek buketi verdiler.

Yalvacın sayfiyesi hükmünde Hisarardında biraz dinlenerek hareket eden ve saat onaltı buçukta şehre giren yolcuları bir taraftan orta mektep talebesile muallimleri, diğer taraftan da şehrinmünevverlerile tahsilin kıymetini pek iyi takdir eden Yalvacın uyanık halkı karşıladılar.

Bir kısım talebe de, diğer muallimlerinin, Semiha ve Aladet hanımlarla Rıfkı Melûl beyin yanlarında Engili yolundan araba ve otomobillerle ayni saatte geldiler.

Misafirlere orta mektepte hazırlanmış olan ayranlar ikram edildi. Hükûmet, belediye, ticaret odası reisleri ilk mekteplerin muallimleri ve sair zevat hoş geldine geldiler.

Akşehirli talebe, Yalvaçlı arkadaşlarının refakatlerile akşama kadar kasabayı dolaştılar.

Gece, orta mektep tarafından talebeye ve Hurşitbey tarafından da beden terbiyesi muallimi Besim beyin evinde muallimlere yemek verildi.

Mektepte kadın ve erkek muallimlerle kız talebe için ayrı ayrı odalar, erkek talebe için de kütüphane salonu tefriş ve tahsis edilmişti.

Ertesi gün mektepte itinayla hazırlanmış olan kahvaltı yendikten sonra Yalvaç’ın  -SirVilyamRamzey tarafından hafriyatla meydana çıkarılan – meşhur mabet harabesi ve dönüşte de uzun zamandan beri muattal duran ve Beykoz fabrikasından daha zengin vesaite malik bulunan deri fabrikası ziyaret edildi.

Öğle yemeği belediye tarafından verildi. Ziyafete misafir talebe ve muallimlerden başka orta mektep müdürü, muavini ve kaza kaymakamı da vardı.

Orta mektep bahçesinde kalabalık bir seyirci kütlesinin karşısında her iki mektep takımları çok samimî bir voleybol ekzersizi yaptılar. Bunu müteakip iki orta mektep talebesi ve muallimleri kasaba içinde ve civarında bir akşam gezintisine çıktılar.

Gece, gene belediye binasında ticaret odası tarafından misafir talebeye, Fransızca muallimi Süleyman bey tarafından da misafir muallimler şerefine birer ziyafet verildi. Ziyafette müddeiumumi de bulundu

Cumartesi günü mektepte kahvaltı edildikten sonra her iki orta mektep Salır çayırlığına gidildi. Yemek Salırda yenildi. Eğlencelertertip olundu.Fotoğraflarçekildi. Futbol maçına başlandı. Usulü ile yapılan bu nezih ve samimi maç 2-2 beraberlikle neticelendi.

Maçtan sonra Yalvaç Dikiş-Biçki muallimi Nadidehanım, musafir muallimler şerefine çaylı bir kır kahvaltısı verdi. Ziyafette ilk mektep muallimleri, jandarma kumandanı ve sairzevat da vardı.

O gün, denebilir ki, bütün Yalvaç halkı Salır’daydı.

Gecemisafir talebeye mektep, misafir muallimlere de müdür muavini bey birer ziyafet çektiler.

Akşehir orta mektebi talebesi, gece Yalvaç talebe ve muallimlerile de müdür muavini Besim bey birer ziyafet çektiler.

Akşehir orta mektebi talebesi, gece Yalvaç talebe ve muallimlerile halkına bir müsamere verdi:

İstiklâl marşı ile başlanan müsamerede tabiî ilimler ve fizik – kimya muallimi Seniha hanımın kemanına iştirak eden koro heyeti, üç parça terennüm etti. TalebedenFuat efendi bir monolog söyledi. Türkçe muallimi Rıfkı Melûl,  asarıatika ve muhafazası hakkında bir konferans verdi. Akşehir orta mektebi talebe ve muallimlerinin gördükleri emsalsiz misafirperverlikten dolayı gerek Yalvaç orta mektebi idare, talim ve talebe heyetlerine gerek belediye ve ticaret odasına ve gerek halkına mektebi namına teşekkür ve veda etti. Talebe canavar piyesini çok muvaffakıyetlibir surette temsil ettiler.

Pazar günü misafirler iki koldan yola çıktılar.

İçlerinde beden terbiyesi ve tarih muallimleri bulunan yaya kafile, Yalvaç muallimlerile talebesi tarafından teşyi olundular.

İki saat sonra belin eteğinde başlıyan yağmur gittikçe şiddetini arttırdı. Kesif bir bulut içinde yürüyen talebe, biraz sonra fırtınalı ve dolu ile, karla karışık bir yağmura tutuldu. Beş buçuk saat cebrî yürüyüşle yağmur altında yürüyen kafile, yolda Akşehir belinin Nadir köyü tarafından o gece Akşehir hapishanesinden nöbetçi jandarmayı yaralayıp kaçan yedi mahkûmdan Gök Ali ile karşılaştılar. Nihayet Akşehir’e vardılar.

İlmin kıymetini gösterdikleri dereni alâkayla çok iyi takdir ettikleri sabit olan uyanık ruhlu Yalvaçlıların misafirperverliği Akşehirde büyük bir memnuniyet uyandırmıştır.

Rm.

-VAKİT Gazetesi, 22 Mayıs 1933-

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.