• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

14 Nisan 2020

MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR, SAĞLIKÇILARA SAHİP ÇIKTI

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından geçen 34 gün içerisinde hastalık tanısı konulanların sayısı 61 bine, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1296’ya yükseldi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Corona Virüs Türkiye’ye geldiği gün yaptığı cesur açıklamasıyla dikkat çekmişti. Cesur, 15 Mart’ta yaptığı açıklamasında, “14 gün tam izolasyon yapmazsanız 1 ay içinde binin üzerinde vatandaşımızı kaybederiz. Derhal 14 gün vatandaşa ekonomik destekli sokağa çıkma ilan edin” diyerek yetkililere seslenmişti.

Milletvekili Aylin Cesur’un hemen her gün sosyal medya hesaplarından ve Meclis Kürsüsünden dile getirdiği bir diğer konu ise sağlık çalışanlarının risk altında olması ve senelerdir kendilerine verilen sözlerin tutulmaması idi. İYİ Partili Cesur, sağlık çalışanlarının güvenli şartlarda çalışmalarının sağlanması, kaybın en aza indirilmesi için bir an önce eksikliklerin ve tedbirlerin tam ve yeterli olarak belirlenerek, ivedilikle işleyişe konması için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere, TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Kendisi de Tıp Doktoru olan Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur’un Araştırma Önergesinin gerekçesi:

GEREKÇE:

İnsanlık adına çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemi olarak tanımladığı COVID-19 ile en çok karşılaşan ve ilk günden beri dünyadan alınan verilerde en yüksek kaybın yaşandığı grup sağlık çalışanlarıdır. Dünyayı tehdit eden ve gelinen noktada bilinenlerden birinin sağlık çalışanlarının üzerine düşen yükün hafifletilmesi ve gerekli sağlık hizmetini doğru ve yeterli verebilmesi için hastalığın daha yavaş yayılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Bilininceye kadar çok ciddi kayıplar verilmiştir ve bizim ülkemizde bu senaryonun en az kayıpla bitmesi için gerekli tedbirler en iyi şekliyle ve gecikmeden alınmalıdır.

Bir olgunun, acil serviste yaklaşık 4 gün kadar klasik zatürre sanılarak zatürre tedavisi verilerek bekletildiği, bu süre zarfında 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere pek çok kişiye bulaştırdığı bilinmektedir. Ayrıca test yapılan merkezlerde, şüpheli olguların bekledikleri sırada aynı ortamda bulunan ve virüs taşımayanların da enfekte olabileceği de malumdur.

En küçük şüphe varlığında olguların tümüne hızla test yapılması, test yapılan akredite merkezlerin artırılması, özellikle sağlık çalışanlarının gerek muayene, gerek triaj, gerekse test sırasında güvenliğinin sağlanması konusunda yapılanların belirlenerek eksikliklerin hızla tamamlanması gerekmektedir.

Hasta sayısının hızla daha da artabileceğini öngörerek, planlamaları ivedilikle yapmak ve gerekli önlemleri zamanında alarak uygulamak yaşamsal önemdedir. Önlemleri zamanında almayan ülkelerde (örneğin İran ve İtalya’da) hastalık sağlık sisteminin taşıyamayacağı boyutlara hızla ulaşmış olup, her gün yüzlerce hastanın kaybına yol açmaktadır.

Sağlık çalışanlarının tamamına yakını hastalanacak, belki ikiye bölüp yarısını eve yollayıp, 3-4 hafta sonra ilk grup hasta olunca ikinci grubu çağırmak iyi olabilir şeklinde görüşler de yayınlanmıştır.

Ülkemizdeki mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla sivil toplum örgütleri de seferberlik ilan etmiştir. Türk Tabipler Birliği’nin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yazdığı 18 Mart 2020 tarihli yazısında, hem kamu sağlık sektöründe, hem özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalar olduğu belirtilmiş ve koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi istenmiştir.

Sağlık kurumlarındaki çalışma düzenlerinin yeni duruma göre ayarlanması gerektiğine yer verilen yazıda, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmesi de istenmiştir.

İlgili yazıda belirtilen taleplere göre; hastanelerde; kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntının bir an önce giderilmesi, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almalarının sağlanması, Sağlık Bakanlığı’nın, muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların hastane yönetimleriyle paylaşılmasını ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun hastane yönetimlerine iletilmesini sağlaması, kimi hastanelerin hala tanı ve tedavi süreçlerini CoVID-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarının kırılmasını sağlaması, Elektif ameliyatların ilk aşamada Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasının sağlaması, Polikliniklerin çalışma biçimlerini yeniden düzenlenmesini sağlaması, MHRS üzerinden verilen randevulardaki sürenin 20 dakikada bir olarak ayarlanmasını sağlaması, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde CoVID-19 polikliniklerinin açılmasını koordine etmesi, “olası olgu” tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmesini sağlayacak tedbirleri alması, ivedi olarak bütün yurttaşlara tanı/tedavisi acil veya yaşamsal olmayan durumlar için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmamaları çağrısını yapması, bu bağlamda yurttaşların Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ve danışma hatlarını daha yaygın kullanmasını sağlaması, Acil servisleri hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklemesi istenmiştir.

Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında; Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışma biçiminin yeniden düzenlenmesi ve buna göre bir bölüm mesainin eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetlerine ayrılmasının sağlanması, Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımların ivedi olarak karşılanması, Aile Sağlığı Merkezleri’nin temizliğinin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlanması, İşyeri Hekimlerinin kişisel koruyucu donanımlarının işverenler tarafından sağlanması, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmesi istenmiştir.

Bütün bu gerekçeler dikkate alınarak, ülkemizde sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadele için en uygun koşullarda ve dünyada virüs görüldüğünden beri en fazla kayıpların yaşandığı meslek grubu olan sağlık çalışanlarının en güvenli şartlarda çalışmalarının sağlanması, kaybın en aza indirilmesi,  bir an önce eksikliklerin ve tedbirlerin tam ve yeterli olarak belirlenerek, ivedilikle işleyişe konması amacı ile Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.”

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.