• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

04 Ekim 2018

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği” protokolü hayata geçirildi. MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü ile nitelikli eleman yetiştirilerek, işgücü piyasasında yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi. Başkan Adar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hayata geçirilecek olan proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Adar yaptığı açıklamada, “İş dünyasının sürekli gündeminde kalan nitelikli eleman bulma problemi, hayata geçirilen protokol sayesinde işverenlerinin yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. TOBB ve İŞKUR’un imzaladığı Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolüyle nitelikli eleman bulmak mümkün hale geldi. Protokol kapsamında teorik ve pratik kurslarla mesleki eğitimler düzenlenecek. Böylelikle işverenlerin sektörde ihtiyaç duyduğu nitelikte personel bulması kolaylaşacak. Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler 61,65 TL cep harçlığı da alacak. Ayrıca İŞKUR, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak.  Kurslar işverenlerin çalıştıracağı elemanı tanıma imkanı sağlıyor. İşveren programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler. Bu doğrultuda, Isparta Ticaret Borsası olarak üyelerimiz hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını dair taleplerini toplamaya başladık. Bu duygu ve düşüncelerimle, hayata geçirilen söz konusu projenin üyelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, iş sahasında yaşanan sorunların giderilmesinde faydalı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Protokol kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde düzenlenecek mesleki eğitimlerin uygulama süreci şu şekilde açıklandı:

 

TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KONTENJAN BELİRLENMESİ VE MESLEKİ EĞİTİMLERİN DÜZENLENMESİ

İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.

 • Kontenjanlar; mesleki eğitimin başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde mesleki eğitimin başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.
 • Kontenjan hesaplanmasında küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacaktır.
 • Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.
 • Kontenjan belirlenmesi ve kontrolü hakkında Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 50/3 ve 50/4. maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.
 •  İl Çalışma Grubu tarafından uygun bulunmak kaydıyla Türk Meslekler Sözlüğünde benzer dörtlü kodun olduğu mesleklerde talep olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek mesleki eğitim düzenlenebilecektir. Benzer mesleklerde eğitimlerin düzenlenmesi halinde MEGİP İşbirliği Protokolünde (Genelge Eki-2) mesleklerin açıkça belirtilmesi gerekecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

 • Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olması gerekmektedir.
 • Mesleki eğitim, uygulamalı ve teorik eğitimi içerecek şekilde uygulanır. Mesleğin özelliğine göre teorik ve pratik eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde eş zamanlı veya ayrı bir şekilde planlanır ve yürütülür.
 • Teorik ve uygulamalı eğitim, günde en az beş, en fazla sekiz saati geçmeyecek şekilde aynı gün içerisinde birlikte verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilecektir.
 • Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu Genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir.
 • Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ayrı ayrı verilmesi durumunda teorik eğitim bittikten sonra kursiyerin en geç yedi işgünü içinde uygulamalı eğitime başlatılması gerekmektedir. Kursiyer yedi işgünü içinde uygulamalı eğitime başlatılamazsa geçerli nedenle çıkışı yapılacaktır.
 • Eğitimin toplam süresi yüz altmış fiili günü geçemez.

 

İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 • Toplam mesleki eğitimin ¼’lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilir.
 • İstihdamların Türk Meslekler Sözlüğünde ve işbirliği protokolünde belirtilen dörtlü kodun olduğu meslekte veya işbirliği protokolünde belirtilmek şartıyla benzer mesleklerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi talepte bulunan işverenlerin sorumluluğundadır.
 • En az yüzde elli oranında verilen istihdam taahhüdü işveren bazlı uygulanacaktır. Mesleki eğitim devam ederken gerçekleştirilen istihdamlar da istihdam yükümlülüğün yerine getirilmesinde geçerli sayılacaktır.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.