• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

23 Nisan 2021

İl Genel Meclisi Başkanı Keskin’den iddialara yönelik açıklama

İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel idaresiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Keskin’in açıklaması şöyle:

“Son günlerde basın organlarında ve buna bağlantılı olarak sosyal medya üzerinde yapılan İl Özel İdaresi ile ilgili açıklamalar ve yorumlar tarafımızca yakından takip edilmekte olup, bu konu ile ilgili açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

​İl Özel İdaremizin tüm iş ve işlemleri; başta 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu olmak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine göre yürütülmekte olup, bu iş ve işlemler, başta Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği olmak üzere her türlü iç ve dış denetime imkân tanıyacak şekilde yürütülmektedir. İl Özel İdaresinin bir karar organı olan İl Genel Meclisi olarak ta İdaremizce yapılan iş ve işlemler hakkında, gerek karar alma süreci ve gerekse her yıl Meclisimize sunulan bütçe tasarısı ve faaliyet raporları vasıtasıyla bilgi sahibi ve takipçisiyiz. Ayrıca 5302 sayılı Kanun gereği Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonu vasıtasıyla bir önceki yıl idarece yapılan tüm iş ve işlemler denetlenmekte ve hazırlanan denetim raporu İl Genel Meclisine sunulmaktadır.

​İlimizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik olarak gerek özkaynakları ve gerekse Bakanlık kaynakları vasıtasıyla İl Özel İdaremizce ciddi yatırımlar yapılmakta ve bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan yatırımlara yönelik tüm ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup her türlü iç ve dış denetime, idari ve adli denetime açıktır. Her yıl düzenli olarak Sayıştay Denetçileri tarafından ve en son olarak 2020 yılı sonuna kadar İçişleri bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından başta ihale konusu olmak üzere tüm iş ve işlemler denetimden geçmiştir.  Aksi yöndeki iddia, haber ve yorumlar takibimizde olup, bu aşamada konu yargıya intikal ettiği için, yargı süreci sonucunda haksız isnatta bulunan kişiler hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızın bilinmesini saygıyla kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.