• osman-köse

logo

İl Dernekler Müdürlüğü’nden derneklere beyanname uyarısı

Isparta Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, ilimizde faaliyet gösteren derneklere yıllık beyannamelerini vermelerini hatırlatan bir açıklama yayınladı.

İl Dernekler Müdürlüğü’ nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi, “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler…” hükmünü,

Dernekler Yönetmeliği’nin 83. maddesi, “Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (Ek-21) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler…” hükmünü,

Dernekler Yönetmeliği’nin “İşlemlerin elektronik ortamda yapılması” yan başlıklı 96. maddesi ise, “…Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasına hukuku sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00’ten önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeni ile elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir…” hükümlerine amirdir.

Bu sebeple, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için, düzenlenecek dernek beyannamelerini (Ek-21) 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir.”

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.