logo

02 Temmuz 2024

Huzurevi ve Sosyal Hizmetler’e 8 geçici işçi alınacak

İŞKİR İl Müdürlüğü ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde; 18.07.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 47 kişilik toplum yararına program düzenleneceği açıklandı.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğüne giderek başvurularını yapabilecekleri açıklandı.

İŞTE PROGRAM BİLGİLERİ:

Katılımcı Başvuru Tarihleri: 02 Temmuz 2024 – 06 Temmuz 2024

Noter Çekilişinin Yapılacağı Tarihi- Saati: 10 Temmuz 2024- 10:30

Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer: Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Zemin Giriş) – ISPARTA/MERKEZ

Program Başlama – Bitiş Tarihi: 18 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Emekli ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç), uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz,

e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 25.503,18 TL(YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.