• MODA YAPI
  • osman-köse-ak-parti-aday-adayı
  • osman-köse

logo

14 Eylül 2023

Huzurevi ve Sosyal Hizmet Merkezi’ne 11 geçici işçi alınacak

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde; 9 ay süreli 36 kişilik Toplum Yararına Program düzenleneceği duyuruldu.

Program kapsamında ilçemizde hizmet veren Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi’ne 2, -Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 9 olmak üzere toplam 11 geçici işçi alıma yapılacağı öğrenildi.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğüne giderek başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.

14 Eylül 2023 – 18 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından, 21 Eylül 2023 günü saat 11:00’de Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak kura çekimiyle çalıştırılacak işçiler belirlenecek.

Belirlenen geçici işçiler, 02 Ekim 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 9 ay boyunca çalıştırılacak.

Programla ilgili bilgiler şu şekilde açıklandı:

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ ye katılmak için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’ den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde, aynı adreste ikamet edenlerden sadece biri programdan yararlanabilir.

Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 17.103,48 TL(ONYEDİBİNYÜZÜÇTLKIRKSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.