Kullanıcı Adı: Şifre:
Öz Yalvaç Gazetesi

Ana Sayfa / ISPARTA HABERLERİ / ÖZYÜREK’TEN AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ KAYDINA İTİRAZ!
Etiketler:

  

 

ÖZYÜREK’TEN AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ KAYDINA İTİRAZ! ÖZYÜREK’TEN AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ KAYDINA İTİRAZ!2013-11-08, 20:26:40 Okunma: 1675 2 yorum

 

Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, bir süre önce özel hastanelerde vatandaşlardan alınan avuç içi damar izi uygulamasının yasal olmadığını ileri sürerek vatandaşları uyardı. 

 

Özyürek'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

 

"İlimizde bir süredir Özel Hastanelere tedavi amaçlı başvuran yurttaşlardan Avuç içi damar izi alınması uygulaması yapılmaktadır. Avuç içi damar izi uygulamasını reddedenlerden ise 60 TL gibi yüksek bir ücret alınmakta, ayrıca SGK tarafından ilaç bedelleri ödenmemektedir.

Bu uygulama yürürlükteki hukuk düzenine ve Anayasamıza açıkça aykırıdır.  Hastaların zımni rızası olsa bile, bu tek taraflı işlemin hukuki bir dayanağı yoktur. Kişisel veri kapsamındaki bu tip verilerin toplanması kişinin açık rızasına bağlıdır. Ancak kişinin bu rıza beyanının geçerli olabilmesi için kişinin hiçbir baskıya maruz kalmaksızın, özgür iradesiyle tereddüde mahal vermeyecek şekilde rıza verdiğinin kanıtlanması gerekir.

Bu çerçevede hasta tedavisinin yapılmayacağı, parasal yaptırımla karşılaşacağı kaygısı ile verdiği rızanın gerçek ve açık bir rıza olarak yorumlanamaz.

Avuç içi damar izi gibi kişisel veri niteliğindeki bilgiler ancak belli koşulların varlığı halinde ve usule uygun olarak yapılabilir. Ulusal ve uluslar arası hukuk bunu gerektirir.

Kimlerin hangi koşullarda parmak izi, avuç içi damar izinin alınabileceği Ceza Muhakemesi Kanunun 81. Maddesinde şöyle düzenlenmiştir.

 “(1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.
(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir.”

Ayrıca benzer bir düzenleme Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nun 5. Maddesinde yapılmıştır.

Buna Göre; parmak izi, avuç içi damar izinin yalnızca Cumhuriyet savcılarının emri ile kolluk güçleri tarafından kaydedilebileceği ve saklanabileceği açıkça düzenlenmiştir.

Özel kişi ve kurumlara parmak izi, avuç içi damar izi ve benzeri kişisel veri toplama yetkisi veren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Yani Özel hastanelerin hangi amaçla olursa olsun parmak izi, avuç içi damar izi ve benzeri kişisel verileri toplama, saklama, kaydetme yetkisi verilmediğinden, kişinin geçerli rızası bulunsa dahi bunun hukukta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Bu uygulama Anayasamızın Kişisel bilgilerin korunması başlıklı 20. Maddesine 
“(1) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir.
(2) Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen meşru bir sebebe dayalı olarak kullanılabilir. Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan veya kayıtlarda yer alan bilgilere erişme, bunlarda düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir. “ hükmüne de aykırıdır.

Bu durumda Özel Hastaneler yürürlükteki yasalara ve anayasaya aykırı bir uygulama içindedirler.

İleride bu kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı bilinmemektedir. Bu uygulama kişilerin tedavi gibi yaşamsal bir zorunluluğu kullanılarak kişisel verilerinin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesidir. Bir anlamda özel hastanelere başvuran her yurttaşımız rızası ve iradesi olmaksızın “fişlenmektedir”.  

Konu ile ilgili olarak Yurttaşlarımızı uyarmayı bir görev biliyoruz."

YORUMLAR // 2 Adet yorum yapıldı.
NERESİ SAKINCALI Kİ
2013-11-09, 01:46:29, 78.164.253.34
ABDİ diyor ki; ASLINDA GÜZEL BİR UYGULAMA. BUNUNLA SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR. BUNDAN RAHATSIZ OLUNUYORSA SEBEBİ İBELLİ .

SAYIN OZTURK
2013-11-08, 22:06:49, 90.48.61.124
POLAT ERCAN diyor ki; SUC ISLIYORSUNUZ INSANLARINIZIN HUKIKI INSANI HAKLARINI SAVUNARAK ONLARI HUKMEDENLERE KARSI KISKIRTIYORSUNUZ

 


Adı Soyadı (*)


Başlık (*)


Yorum içeriği (*)


9 + 2 = (İki sayının toplamını aşağıdaki kutuya giriniz.) (*)