• MODA YAPI
 • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

29 Mart 2018

Genç Çiftçi Projelerine Büyük Destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımda genç girişimcilere yönelik hibe destek programının başvuruları 2 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

30 bin liraya kadar verilecek hibe desteğiyle ilgili olarak il müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği (2018/12)” 24.03.2018 Tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ön başvurular, çiftçilerimiz tarafından hiçbir harcama yapılmaksızın, web tabanlı https://gencciftci.tarim.gov.tr uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet taahhüdünde bulunduğu yerleşim biriminin bağlı olduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Başvurular 02 Nisan 2018 Pazartesi günü başlayıp 30 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Buna göre, kırsal alanda yaşayan 18-40 yaşındaki çiftçilerin mahallinde uygulayacağı;

 1. a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

5) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

6) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 1. b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

5) Çok yıllık yem bitkileri yetiştiriciliği

 1. c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, Projeleri kapsayacaktır.

Başvuru yapacakların;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
 3. c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan olmamak,

 1. d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
 2. e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
 3. f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
 4. g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
 5. h) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye olmak

ı) 05/4/2016 tarih 29675 sayılı (Tebliğ No: 2016/16) ve 31/03/2017 tarih ve 30024 sayılı (Tebliğ No: 2017/10) Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

 1. i) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
 2. j) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak. Şartlarını taşıması gerekmektedir.

Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen genç çiftçilerimiz detaylı bilgilere Bakanlığımızın http://www.tarim.gov.tr ve İl Müdürlüğümüzün http://isparta.tarim.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabilirler.”

Etiketler: » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.