• MODA YAPI

logo

24 Aralık 2022

Burak Başar, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nu tamamlayan ilk Yalvaçlı siyasetçi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nda 18. dönem eğitimleri tamamlandı. Bu eğitimlerin sonunda, Yalvaçlı hemşehrimiz Burak Başar, bu eğitimleri tamamlayan ilk ve tek Yalvaçlı olarak sertifikasını aldı.

Yaklaşık iki buçuk ay süren 18. dönem programının sona ermesinin ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan Başar, sertifikasını MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’ndan aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu’nca oluşturulan ve uygulamaya konulan eğitim programıyla gençlerin; tarihi, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir bakış açısı ile dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamikler ve gelişmeler ile buluşmaları; siyasetten ekonomiye, hukuktan insan haklarına, uluslararası ilişkilerden güvenlik meselelerine, kültür ve sanattan kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanına kavuşmaları; Türk kültürünün milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerine bağlı bir vizyon kazanmaları; bütün bu konularla ilgili MHP’nin fikri ve siyasi misyon ve vizyonunu özümsemeleri ve yaşanır kılmalarının amaçlandığı kaydedildi.

İlçemizin yetiştirdiği genç siyasetçilerden olan Burak Başar, 1985 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul, lise eğitimini Yalvaç’ta tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimin tamamladı. Şu anda Ankara’da ikamet eden Başar, İstanbul ve Ankara’da otomotiv sektöründe İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten bir iş insanı. Siyasetçi bir ailenin oğlu olduğu için ilkokul çağlarında Ülkü Ocakları ile tanışan Başar, lisede Ülkü Ocakları Okul Başkanlığı, Ortaöğretim Masası Başkanlığı, üniversitede İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Okul Başkanlığı , KKTC Ülkü Ocakları yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Yalvaç ve Isparta siyasetinde önümüzdeki yıllarda aktif rol alması beklenen genç siyasetçi hemşehrimiz Burak Başar’ı kutluyor, başarı ve çalışmalarının devamını diliyoruz.

 

Siyaset ve Liderlik Okulu – Programın Kapsamı

✓ Siyasi tarihimiz, yenileşme/modernleşme çabalarımız ve demokrasi mücadelemizin aşamalarından başlayarak tarihi, siyasi ve kültürel bir bakış açısı ile ve dün-bugün-yarın bütünlüğü içinde Türk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anlaşılması konusunda sağlam bir tarih bilinci oluşturulmasını,

✓ Türk Milliyetçiliğinin kültürel, sosyolojik, fikri ve siyasi tarihinin yanı sıra milliyetçiliğin küreselleşme sürecindeki yerinin analiz edilmesini,

✓ Milliyetçi Hareket Partisi’nin fikri ve siyasi misyonunun tarihi süreç içindeki gelişiminin ortaya konulmasını,

✓ Genel hukuk bilgisinden, Anayasa Hukuku ve insan haklarına uzanan temel bir hukuk nosyonu oluşturulmasını ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Çağdaş hükümet ve devlet sistemlerinin gelişim süreçlerinden, uluslararası ilişkiler ve uluslararası örgütlere kadar küresel siyasal sistemin dinamiklerinin ortaya konulmasını; Türk yönetim ve hükümet sistemindeki gelişim süreçlerinin öğrenilmesini ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Seçim hukuku, Siyasi partiler yasası ve toplumsal işlev bakımından siyasi partilerin demokrasi içindeki ve gelişmesindeki işlevlerinin ortaya konulmasını ve MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Toplumsal ve iletişimdeki gelişmelere bağlı olarak yazılı ve görsel medya ile sosyal medyanın siyasetteki rolü, kullanımı konusunda bir duyarlılık oluşturulmasını ve MHP’nin iletişim, tanıtım ve propaganda konularındaki temel görüşlerinin anlatılmasını,

✓ Din ve manevi değerlerin bireyin yaşamı ve toplumsal alan ile siyasetteki rolünün tarih ve kültür dünyamız ile modern dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya konulmasını, MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin vurgulanmasını,

✓ Makro ve mikro iktisadi yaklaşımlar, bu konudaki temel kavram ve teorilerle birlikte Türkiye ekonomisi hakkında tarihi ve güncel bir tablonun verilmesini, MHP’nin temel ekonomik görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Liderlik kavramı ve işlevi ile çeşitli liderlik türlerinin yanı sıra stratejik yönetimin işlev ve araçları ile stratejik planlama yaklaşımına yönelik teorik bilgi ve uygulamalı örneklerin ortaya konulmasını, Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in Liderlik özelliklerinin “liderlik uygulamalarına” “örnek” olarak anlatılmasını,

✓ Hitabet sanatından müzakere tekniklerine, algı yönetiminden propaganda ve ikna tekniklerine kadar siyasi hayatın gerektirdiği görsel ve işitsel becerilerin nasıl geliştirilip kullanıldığının bilinmesini, MHP’nin 50 yıllık tarihinden örneklerle konunun somut hale getirilmesini,

✓ MHP’nin fikri ve siyasi geleneği içinden gelen deneyimli siyasetçilerimizin kişiye özel birikim ve gözlemleri ışığında edindikleri siyasi tecrübelerinin aktarılmasını,

✓ Tarihi gelişimleri içerisinde kültür ve sanat kavramları ile bu kavramların milliyetçilik ile ilişkilerinin ortaya konulmasını, içermektedir.

 

Siyaset ve Liderlik Okulu Dersleri

-Siyasal İletişim ve Liderlik

-Siyaset Sosyolojisi ve Türk Toplum Yapısı

-Türkiye’de Göç Çalışmaları

-Kültür – Sanat

-Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı

-Hukukun Temel Kavramları

-Balkanlar’da Siyaset

-Ortadoğu’da Siyaset

-Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

-Türk Milliyetçiliği

-Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar

-Yerel Yönetimler

-Türkiye’nin Çevre Politikası

-Türk Devlet Geleneği ve Kutadgu Bilig

-Çağdaş Hükümet ve Devlet Sistemleri

-Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışı

-Diksiyon

-Müzakere ve İkna Teknikleri

-Milli Mücadele Kahramanları

-Hitabet

-Türkiye’de Siyasal Düşünce ve Kadın

-Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi

-Kamu Diplomasisi

-Sivil Toplum Kuruluşları

-Türkiye Ekonomisi

-Türk Dış Politikası

-Türkiye’nin Stratejik Konumu

-Din ve Siyaset İlişkisi

Etiketler: » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.