logo

Belediye Meclisi’nin yılın ilk toplantısındaki gündemi yoğun

Yalvaç Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Yalvaç Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek yılın ilk toplantısında on yedi gündem maddesinin görüşüleceği açıklandı.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimden önceki son toplantılardan olan bu akşamki toplantı için belirlenen gündem maddeleri şöyle açıklandı:

 1. Belediye Meclisinin 2023 yılı Aralık ayı 05.12.2023 günlü, 08.12.2023 günlü olağan toplantı tutanakları ve kararları ile 25.12.2023 günlü olağanüstü toplantı tutanakları ve kararlarının okunması ile oylanması.
 2. Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması.
 3. Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi.
 4. Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
 5. Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşülüp karara bağlanması.
 6. Belediyede Çalışan Sözleşmeli Personelin 2024 Yılı Ücret Tespiti.
 7. Belediye Meclisinin 2024 yılı için 1 (bir) aylık tatil zamanının belirlenmesi.
 8. Zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi.
 9. 2024 yılında Festival yapılması konusunun görüşülmesi.
 10. Tapu Müdürlüğünde yapılacak Kurumumuzu ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 11. İlçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” birbiriyle değiştirilmesi için imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.
 12. 23.11.2023 tarihli ve 32378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği gereği 10 yıldan fazla İçme suyu aboneliklerinin su sayaçlarının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
 13. Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2024 tarihli ve E.13079164-756.01-93352778 sayılı yazısında hizmet binalarındaki deprem güçlendirme çalışması nedeniyle kurumca tahsisi yapılan yerin tahsis süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi.
 14. Mülkiyeti Belediyeye ait Kızılca Mahalle fırını üstündeki “Sosyal Tesis Alanının” İlçe Müftülüğüne tahsisinin görüşülmesi.
 15. 05.04.2012 tarih ve 2012/48 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 4046 sayılı kanunun 2/1 maddesine istinaden Kurumumuza devredilen “Sümer Halı Fabrikası” makine, teçhizat, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi(MKEK)’ne satışının veya devrinin yapılması konusunun görüşülmesi.
 16. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(ESSOM)’ne bağlı “Otopark İşletme Şubesinin” kapatılmasının görüşülmesi.
 17. 2024 yılı Şubat ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.