• MODA YAPI

logo

12 Haziran 2020

Belediye meclisi Haziran toplantısında önemli kararlar

Korona Virüsü (Covid-19)  tedbirleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Mart ayında ertelenen Belediye Meclis toplantıları yeniden yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda Nisan ve Mayıs ayı toplantılarını yapamayan Yalvaç Belediye Meclisi de Covid-19 salgınının büyük ölçüde düşüşe geçmesinin ardından normalleşmeye dönüş çalışmaları ile birlikte üç aylık aranın ardından bu ay toplandı.

Yalvaç Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı 8 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 20.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü başkanlığında başladı. Toplantıya mazeret bildirerek katılmayan Fahrettin Keklikoğlu ve Mustafa Şafak dışında tüm üyeler katıldı.

Uzun aranın ardından yapılan bu ilk toplantıda Covid-19 salgını tedbirleri dikkat çekti. Toplantı öncesi dezenfekte işlemi yapılan salonda oturma düzeninde de değişiklik yapıldı ve maskeleri ile toplantıya katılan üyeler aralıklı olarak salonda yer aldı.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelere geçildi

Gündemin ilk maddesinde 2020 yılı Mart ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. Daha sonra 5393 sayılı Belediye Kanunun 33/b. Maddesi gereğince 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, iki encümen üyesi seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylamada 14 oy alan Abdülkadir Kurucu ve 8 oy alan Yavuz Öztaş Yalvaç Belediyesi Encümen üyeliğine seçildi.

Gündemin üçüncü maddesine göre, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucuna göre Turgut Mutaf, Fahrettin Keklikoğlu, M.Mesut Koyutürk, Hasan Ellidirhem ve Serkan Ayvallı 2021-Nisan ayına kadar Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler. Bu maddenin ardından İmar Komisyonu seçimleri yapıldı. Oylama sonucunda 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Fevzi Yüncü, Murat Oruç, F.Yüksel Kulak, M.Mesut Koyutürk ve Mehmet Koca, İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.

Seçimlerin ardından 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2019 yılı denetim raporunun Nisan ayı meclis toplantısında okunarak meclis üyelerinin bilgilendirildiği gündem maddesine geçildi. Bu sırada Meclisin Ak Parti’li üyesi Gencer Kondal ve İYİ Parti’li üye Ali İnce söz alarak ilgili raporun kendilerine çok geç ulaştırıldığını, bu nedenle inceleme yapamadıklarını belirttiler. Bunun üzerine Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü her hangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını, yıllardır yapılan uygulamanın aynen devam ettiğini belirterek Ak Parti’li Gencer Kondal’a cevaben şunları söyledi:  “Siz yıllardır bu mecliste görev yapıyorsunuz, buradaki usulü en iyi bilen sizsiniz, Tekin Bayram döneminde, Yalçın Bulgurcu döneminde hangi yıl faaliyet raporları elinize günler önce ulaştı, o zaman itiraz ettiniz mi? Kaldı ki Belediyemizin tüm birimlerinde kayıtlarımız açık, isteyen tüm arkadaşlarımız gelip inceleyebilir, sorusunu sorar. Tüm  üyelerimize  de  dağıtılmış durumda. Neden şimdi burada karışıklık çıkarmaya çalışıyorsunuz?” dedi. Gencer Kondal da karışıklık çıkarmak niyetinde olmadığını belirterek “Ancak kanunen bu raporun bize önceden ulaşması gerekli. İncelemeden neye göre karar vereceğiz?  Ayrıca ben işimi gücümü bırakıp bu raporu incelemek için defalarca gelip gitmek zorunda mıyım” dedi. Bir süre daha süren tartışmaların ardından 2019 yılı Denetim Raporu, Mali Hizmetler Müdürü Levent Arı tarafından okunarak meclisin bilgisine sunuldu.

5393 Belediye Kanunun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi konusu gündemin 7. Maddesi olarak görüşüldü. Görüşme sonucunda Norm kadro Dolu – Boş kadro cetvellerinin ihdas, iptal ve değiştirilmesi, İlgi kanun maddeleri çerçevesinde meclisimizce bütün kadrolar tek tek görüşülerek verilen teklifin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Merakla beklenen ve gündemin 8. Maddesinde yer alan  “17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında mülkiyeti belediyemize ait İşyeri Kiraları, İçme suyu ödemelerinin ertelenmesi” konusunda yapılan görüşmeler sonucunda :

Koronavirüs salgını sebebiyle 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında yapılan yapılacak olan tüketime dayalı içmesuyu abonelerinin endeks okumaları sonucu tahakkuk eden/edecek olan borçlarının son ödeme gününde ödenmemesi halinde 2020 Mali yılı içinde gecikme zammı  işletilmemesi, kapama-açma ücreti uygulanmaması,

– 30 Haziran 2020 tarihine kadar seyyar pazarcı esnafından işgaliye ücreti alınmaması,

– Pandemi döneminde Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince faaliyetleri durdurulan mülkiyeti belediyemize ait düğün salonları, sinema, içkili restoran, park içerisinde bulunan büfelerin kapalı kalan 19.03.2020-30.06.2020 süreleri içerisinde kira tahakkuklarının kapalı kaldığı süre kadar kira sürelerinden eksilten yapılarak düşülmesi,

-Pandemi döneminde Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarınca faaliyetleri durdurulan mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinden çay ocağı, kahvehane, berber, dernek, sürücü kursları, eğitim-etüt salonları, çocuk oyun parkı, spor merkezi, hamam, otel gibi işyerlerinin 19.03.2020 tarihinden – 01 Haziran 2020 tarihine kadar kira tahakkuklarının eksilten yapılarak düşülmesi,

– 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında belediyemiz mülkiyetinde bulunan kiradaki işyerlerine kira artışı uygulanmaması,

– 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında belediyemiz mülkiyetinde bulunan kiradaki işyerlerinin kira tahakkukundan kaynaklanan kira borçlarına gecikme faizi uygulanmaması ile ilgili teklifler üzerine yapılan ayrı ayrı ve konunun tümü üzerinde yapılan oylamaların tamamı mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinde “114 Ada, 127 Ada, 129 Ada ve 752 Ada’ların 25m’lik yola bakan parsellerinin konut alanından ticari alan dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılması”nın görüşülmesi konusu ele alındı. Yapılan görüşme sonucunda İmar Komisyonu’nca gerekli incelemelerin yerinde yapması ve 10.06.2020 Çarşamba günü saat 09.30’da II. birleşim gerçekleştirilerek konunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Akköprü Şantiyesinin de bulunduğu 566 Ada, 54, 55 ve 89 no.lu parsellere  ait imar planının onanmasının görüşülmesi sonucunda 566 ada 54 ve 55 parsellerin her ikisinde de tarımsal niteliğini kaybettiği 54 ve 89 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak,55 nolu parselin Beton Santrali olarak, 566 ada 54,55 ve 89 parsellere ilişkin alınan 32299606 UİP nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile 32138789 UİP nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisince 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Oldukça yoğun geçen Haziran ayı meclis toplantısının son gündem maddesinde 2020 yılı Temmuz ayı toplantısının tarih ve saati belirlendi. Buna göre Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 21.00’de yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Bu arada İmar Komisyonu’na havale edilen madde ile ilgili olarak 10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 09.30’da yapılan Haziran ayı Belediye Meclisi Toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Birleşime Gencer Kondal,  Hasan Ellidirhem, Fahrettin Keklikoğlu  ve Mustafa Şafak katılmadı. Bu toplantıda, İmar Komisyonu’nun 9 Haziran 2020 tarihli raporunun incelenmesi neticesinde, 114 ada, 127 ada, 129 ada, 752 adalarının yanı sıra 601 ada, 604 ada, 773 ada, 746 ada, 755 adalarınında; 25 m.lik yola bakan parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlattırılması ila ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.