• MODA YAPI

logo

05 Eylül 2019

Belediye Meclisi Eylül Toplantısı 2 Birleşimde Yapıldı

Yalvaç Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı geçtiğimiz Salı akşamı saat 21.00’de Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda bazı maddeler görüşülürken zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Eylül ayı Belediye Meclisi toplantısı üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleşti. Toplantının başında gündem dışı iki madde daha eklendi ve böylece Eylül toplantısında 12 madde görüşüldü. Toplantıyı Ak Parti İlçe Başkanı Alperen Özer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Gündemin ilk maddesinde Belediye Meclisi’nin 06.08.2019 günlü toplantı tutanakları ile kararları okundu ve oylanarak kabul edildi. Toplantıda ikinci olarak görüşülen maddeye göre İmar Planında “Park ve Yeşil Alan” olarak gözüken yerlerde hissesi bulunan mülkiyet sahiplerinden bu yerlerin kamulaştırılması ile ilgili ödeneğin, 2019 yılı yatırım programının 18. maddesinden karşılanması teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İmar Planında “Belediye hizmet alanı” olarak gözüken yerlerde hissesi bulunan mülkiyet sahiplerinden bu yerlerin kamulaştırılması ile ilgili ödeneğin, 2019 yılı yatırım programının 18. maddesinden karşılanması konusu görüşüldü ve bu madde de oy birliği ile kabul edildi.

Hastane Sosyal Tesisleri İçin İmar Değişikliği

Yalvaç Devlet Hastanesi karşısında yapılması düşünülen sosyal tesisler için yapılması gereken imar değişikliği konusu gündemin 4. Maddesi olarak görüşüldü. Buna göre “Müderris Mahallesi 243 Ada, 1 no.lu parsel ile 1000 Ada, 1 no.lu parselin imar planı değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 76127453-305.99-E.12716 sayılı yazısının görüşülmesi” konusu inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havale edildi. Komisyon konuyla ilgili olarak hazırlayacağı rapor 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Meclisi ikinci birleşiminde görüşülecek.

“Komisyon Çalışmalarına Çağrılmıyoruz”…

Bu arada Komisyon çalışmalarına kendilerinin çağırılmadıklarını ifade eden Ak Parti ve İYİ Parti’li üyelerle MHP’li üyeler ve Başkan Tütüncü arasında tartışma yaşandı. Ak Partili üye Hasan Ellidirhem kendisinin komisyon üyesi olduğu halde komisyon çalışmasına çağrılmadığını belirtti.  MHP’li A.Kadir Kurucu ise komisyon çalışmalarının yapıldığını ve kendisinin katıldığını ifade etti. İYİ Parti’li Ali İnce de aynı şekilde, komisyon çalışmalarına çağrılmadıklarını belirtti. Bunun üzerine Başkan Tütüncü, komisyon çalışmaları için davet göndermek zorunda olmadıklarını ifade etti. Tütüncü, “Herkes aldığı sorumluluğun gereğini getirmeli. Komisyon çalışmalarına katılmıyorsunuz, sonra da biz çağrılmadık diyorsunuz. Bakın burada festival için komite oluşturduk, ona katıldınız mı? Katılmadınız. Mesela Plan ve Bütçe Komisyonu zamanında çalışmış olsaydı, kira konusunu geçen toplantıda görüşecektik, bu ayki toplantıya kaldı” diyerek meclis üyelerini komisyon toplantılarına yeterli özeni göstermemekle suçladı.

Hoyran Plajı ve Otel İçin Başkana Yetki…

Yalvaç Belediyesi’nin işletmesini yaptığı Hoyran Plajı’nda bungalov ve kamp alanı düzenlemesi için Batı Kalkınma Ajansı (BAKA)’ya sunulacak proje kapsamında Belediye Başkanına imza, temsil, ilzam, harcama ve yetkilendirme verilmesi konusu da oy birliği ile kabul edildi.

Uzun zamandır atıl vaziyette bulunan, zaman zaman kiralanması için ihaleye çıkarılan ancak kiralanamayan Psidia Antiokheia Oteli’nin hizmete açılması için Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararla Batı Kalkınma Ajansı (BAKA)’ya sunulacak proje kapsamında Belediye Başkanına imza, temsil, ilzam, harcama ve yetkilendirme verilmesi konusu da görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Oy  Birliği – Oy  Çokluğu Tartışması…

Zaman zaman gergin anların yaşandığı gündemin 7. maddesinde ise Belediyeye ati işyerlerinin kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve kira ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusu görüşüldü. 2019/62 sayılı Belediye Meclis kararı gereği, Plan ve Bütçe Komisyonunca belediyeye ait gayrimenkuller içerisinde kiraya verilen işyerlerinin kira durumları ile ilgili hazırlanan rapor görüşüldü. Madde bir süre görüşüldükten sonra Gencer Kondal, Ali İnce ve Osman Köse’nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Maddenin oy birliği ile geçtiği tutanağa yazılmak üzereyken bazı üyeler kendilerinin maddenin kabulü yönünde oy kullanmadıklarını ve bu durumun sürekli yaşandığını belirterek itiraz ettiler ve kendilerinin red oyu kullandıklarının tutanaklara geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bunun üzerine Başkan Tütüncü, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, oylamaların büyük birçoğunlukla oy birliğiyle sonuçlandığını, red oyu verildiyse de bunun belirtildiğini, üyelerin iddialarının yersiz olduğunu ifade etti. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından oylama yeniden yapıldı ve madde aynı sonuçla kabul edildi.

TOPU BAŞKANA ATMAYIN…

Bu maddenin görüşülmesi sırasında belediyeye ait yaklaşık 600 işyerinin kirada bulunduğunu belirten Başkan Tütüncü,  bunlardan 158 işyerinin kira borcu bulunduğunu, belediyenin alacaklarının tahsili için belediye avukatına talimat verildiğini bildirdi. Tütüncü ”Belediye işyerleri 2886 ayılı kanun hükümlerine göre kiralanır. Bu durum önceden de böyledi, şimdi de, bundan sonra da böyle olacak. Ancak 2017 yılında kira süresi konusunda yapılan bir değişiklik söz konusu. Bu nedenle kira sözleşmeleri yenilenecek. Bir de kira ücretleri durumu var, kiraların güncellenmesi gerekli. Bu konuda komisyon bir çalışma yapmış, şimdi tüm kiracılarımızla görüşerek yeni sözleşme ve kira konusunu karara bağlamamız lazım. Bu konuda topu sadece bana atmayın, gerek belediyenin gerekse kiracının haklarını koruyacak, ağzı sıkı arkadaşlarla birlikte çözelim. Neden ağzı sıkı dedim, burada 600 kiracı içinde borcunu ödemeyen, çeşitli sebeplerle ödeyemeyenler var, borcun tahsili için yasal yollara başvurduğumuz, başvuracağımız kiracıların durum var. Bunların durumunu görüşeceğiz. Mesela borcu olanların yapılacak ihaleye alınıp alınmaması gibi bir durum var. İşte bu ve bunun gibi durumlarda topu başkana atmayın, kararı sadece bana bırakmayın. Komisyonun tüm çalışmalarına katılacak, yeterli dikkati gösterecek, ağzı sıkı kişilerden oluşacak bu komisyonla bu konuyu çözeceğiz” dedi. Ancak üyelerden başkanın bu çağrısına olumlu bir yanıt gelmedi ve konuyla ilgili herhangi bir komisyon oluşturulmadı.

Daha sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yalvaç Belediyesi’ne hibe edileceği bildirilen “Yol Süpürme Aracı”nın kamu hizmetine tahsis edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündeme toplantı sırasında alınan maddelerin ilkinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 21.08.2019 tarihli ve 194778 sayılı yazılarında Çöp Konteyneri alımında kullanılmak şartıyla 160.000,00 TL (yüzaltmışbinTürkLirası) şartlı nakdi yardım konusu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer gündem dışı maddede ise, Yalvaç Koruma Alanları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin değişikliği konusu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sırasında Meclis Üyesi Gencer Kondal tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne yapılacak ek binanın yapılacağı alanın durumu Başkan Tütüncü’ye soruldu. Tütüncü bu alandaki hak sahipleri olan Zekeriya Kitapçı ve Gülçağ Keskinkılınç ile görüştüklerini, gönül rızası ile bu işi halledilmesinin doğru olacağını belirtti ve kesin sonucun önümüzdeki günlerde alınacağını bildirdi. Tütüncü bu alandaki hak sahiplerinden Ramazan Karaoğlan adlı vatandaşa ise ulaşamadıklarını, en kısa sürede bu kişiye de ulaşacaklarını ifade etti.

Eylül ayı Meclis toplantısının ilk birleşimi, Perşembe saat 14.00’te yapılacak ikinci birleşimde toplanmak üzere sona erdi.

Hastane Karşısına Eczane Yapımı…

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci birleşimi bugün saat 14.00’te yapıldı. Bugün yapılan Eylül ayı ikinci birleşimine Gencer Kondal ve Osman Köse dışında tüm üyeler katıldı. Devlet Hastanesi karşısında yapılacak sosyal tesis ve sağlık tesisleri için yerinde inceleme yapan Mesut Koyutürk, Murat Oruç, Fevzi Yüncü, Mehmet Koca ve Ali İnce’den oluşan İmar Komisyonu’nun raporunu görüştü. Görüşmeler sonunda madde, üye Turgut Mutaf’ın çekimser oyuna karşılık 12 üyenin kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre Hıdırlık mevkiindeki Devlet Hastanesi’nin karşısında gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından eczane ve tıbbi araç gereç satılan işyerleri yapılabilecek.

Meclis daha sonra Ekim ayı toplantısının 1 Ekim 2019 Salı günü yapılmasını kararlaştırdı ve Eylül ayı meclis toplantısı sona erdi.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.