• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

04 Aralık 2020

Belediye 150 aileye aylık 200 TL yardıma devam edecek

Yalvaç Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısı 1 Aralık 2020 Salı günü saat 19:30’da Belediye Meclis Salonu’nda tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündemin ilk maddesinde, 2020 yılı Kasım ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabul edildi ve mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde, belediye tarafından 2021 yılında verilecek sosyal yardımlar görüşüldü. Görüşmeler sonucunda, 2021 yılında da sosyal yardımların devam etmesine, yardım yapılacak kişi sayısının 150 kişi olarak belirlenmesine, 2020 yılında kişi başı verilmiş olan 200,00 TL’lik nakdi yardım miktarının 2021 mali yılı için devam etmesine, 03.12.2019 tarih ve 98 nolu Meclis Kararı düzenlenmiş olan yardıma muhtaç kişilerin taleplerinin değerlendirmek, yardım verilecek kişileri belirlemek için belirlenen komisyon üyelerinin Halil Hilmi Tütüncü Komisyon Başkanı, Turgut Mutaf, Abdülkadir Kurucu, Ahmet Murtaza Aksu ve Yakup Hisarardınlı’nın Komisyon Üyesi olarak 2021 yılında da devam etmelerine ve yardım yapılacak yardıma muhtaç kişilerin tespitinde:

a. Her 3 ayda bir Zabıta Müdürlüğü’ne ikametgâh belgesinin sunulması,

b. Yardım alacak kişinin 40 yaşından büyük olması. (Engelli olanlar, Tedavisi süreklilik arz eden bir hastalığı olanlar belgelemesi şartı ile, yüz kızartıcı suçlar dışında yangın deprem sel felaketi gibi doğal afetlere maruz kalanlar ve dul kalmış çocuklu bayanlar hariç),

c. Yardım araştırma formuna Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğünden ticari faaliyeti (kaydı) olup olmadığının eklenmesi,

d. Ziraat Odası Başkanlığından odaya kayıtlı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi,

e. Hayvancılık Kooperatifi (Haykoop)’dan kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi,

f. Yalvaç Süt Üreticileri Birliği kaydı olup olmadığının araştırma formuna eklenmesi,

g. Anlaşmalı iş yerleri ile gerekli indirimin yapılıp yapılmadığı, piyasa koşulları ile tarafımızdan periyodik kontrollerin yapılması için yardım yapılacak kişilerden yazar kaşa fişlerinin istenmesi kriterlerine uygun olup olmadığı şartlarının değerlendirilmesi konuları ayrı ayrı yapılan oylamalar sonunda kabullerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, 2021 mali yılında uygulanmak üzere şehiriçi toplu taşıma ücret bedelinin görüşüldü ve “şehir içi tam bilet fiyatı”nın 1,50 TL olarak değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, 17.11.2020 Tarih ve 31307 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 1.maddesinin (d) bendinin 2.fıkrası hükmü gereğince belediyemizin işyeri kiralarından kaynaklanan yakıt ve temizlik işçi ücreti borcu bulunan kiracılarımızın bu kapsamda değerlendirilerek müracaatlarının alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Yalvaç İlçesi Müderris mahallesi Hıdırlık mevkii 1023 ada 1 parselde niteliği bodrum üzeri 6(altı) katlı Hastane binası ve arsası ile Yalvaç Devlet Hastanesi ek binasının yapılacağı 262 ada 1-2-3 parsellerin hastane yapılmak şartıyla Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, 5 adet İmar planı tadilatında pin kodları olarak sistemdeki teklif numaraları yazıldığından kodların güncellenmesi görüşüldü ve 5 adet imar planı tadilatının düzeltmelerinin dosyalarında arşivlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesinde, 20.11.2020 Tarihli ve 756. 01 sayılı İl Sağlık Müdürlüğünün yazısında Eski Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin tahsisinin kaldırılması yönündeki talepleri üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlığı altındaki 18.maddenin (e) bendindeki “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde, ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerine sınırlı aynı hak tesisine karar vermek “ hükmü uyarınca Eski Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi üzerindeki tahsisin kaldırılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 5 Ocak 2021 Salı günü saat 18:30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Etiketler: » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.