• MODA YAPI
  • ISPARTA PETROL Yalvaç’ta

logo

29 Mart 2018

BAKIR’dan EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN TEKLİF

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili İrfan Bakır, çeşitli nedenlerle düşük emeklilik aylığı alan Belediye Başkanlarının mağdur olduklarını gerekçe göstererek, bu mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

İrfan Bakır’ın konuyla ilgili teklifi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

                                                                                                                                                                                              İrfan BAKIR

CHP Isparta Milletvekili

_________________________________________________________________________________

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 16- Seçimler sonucunda belediye başkanı olup 1479 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 2925 sayılı Kanun ile mülga 2926 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan; seçimler sonucunda belediye başkanı olup 5434 sayılı Kanuna göre emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan daha düşük aylık alanlara, aradaki fark, aylıkları ile birlikte her ay tazminat olarak Hazine tarafından ödenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

________________________________________________________________________________

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.