• MODA YAPI

logo

Akmayan suya meclisten duble zam

Yalvaç Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında 2022 Mali yılında uygulanacak gelir tarifesinin görüşülerek karara bağlandı ve aylardır sıkıntı yaşanan içme suyunda hem on tona kadar ücret alınmaması uygulaması kaldırıldı hem de % 10 zam yapıldı. Zammın ardından evlerde kullanılan içme suyunun ton fiyatı KDV dahil 1,62 TL oldu.

Yalvaç Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı gündeminin ilk maddesinde, 2021 yılı Eylül ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okundu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, 2022 mali yılında uygulanacak belediyeye ait Gelir tarifesi görüşülerek karara bağlandı. 42 ana madde altında toplanan gelir kalemlerinde ortalama olarak %10 zam yapılması öngörülürken; sayaçsız su abonelerinden alınacak ücrete %1367 gibi rekor bir zam yapılarak tarife 2.054 TL’ye çıkarıldı. İmar tadilatı için alınan ücrete de %36 oranında zam yapılarak 550 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı. Bu madde görüşmelerinde İçişleri Bakanlığı müfettişinin tenkidi gerekçe gösterilerek “Bütün ev abonelerinden 0-10 ton
arası 2 aylık ücretsiz” tarifesinin kaldırılması oy birliği ile kabul edildi. Görüşmeler sonucunda, 2022 mali yılı Gelir Tarifesi, 17.maddesinin belirtildiği şekilde değiştirilerek tarifenin güncellenmesi ve güncellenen haliyle alt ve üst sınırı kanun ve yasalarla belirlenen tarife gelirlerinin ve diğer tarife gelirlerinin teklif edilen miktarlar oranında artırılması mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Üçüncü maddede,  2022 mali yılında uygulanacak nikah ücretleri ve düğün salonlarının ücret tarifesindeki durumu görüşüldü. Görüşme sonucunda, 2021 Mali yılı için 06.10.2021 tarihli ve 2020/76 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen “Düğün Salonları ve Nikah Ücretleri” başlığı altında yer alan nikah ücretleri tarifelerinin, 2022 Mali yılı Gelir bütçesinde “Belediye Nikah Dairesinde mesai saatleri içinde kıyılacak nikahlara, İç nikah” ve “Belediye Nikah Dairesinde mesai saatleri dışında ve diğer yerlerde kıyılacak nikahlara, dış nikah” şeklinde  değiştirilmelerine ve belediyeye ait düğün salonları kirada olduğundan ücret tarifesinde yer verilmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, 2022 mali yılında uygulanacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Kontrollük Hizmet Ücretleri görüşüldü. Görüşme sonucunda, 02.09.2016 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclis Kararında m2 başına 1 TL olan “arazi ve arsa düzenlemesi yapım işine katılım payı hizmet bedeli’’ olan ücretin m2 başına 1.5 TL “arazi ve arsa düzenlemesi kontrollük hizmet ücreti” olarak güncellenmesine, Uygulamanın Serbest Harita Mühendisleri tarafından hazırlanması durumunda 1.500,00 TL “arazi ve arsa düzenlemesi kontrollük hizmet ücreti ” alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Beşinci maddede, Görgücami Mahallesi, 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı yapılması planlanan bölge regülatörü alanının imar planına işlenmesine yönelik, UİP-32712561 numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 27/09/2021 tarihli İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin altıncı maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait 1102 Ada, 9 parselde bulunan taşınmaz üzerine konut ihtiyacını karşılamak için proje ve yapım işi ele alınacaktı. Abacılar Mahallesi, 1102 ada 9 parselde 5822,49m² yüzölçümünde mülkiyetinin tamamı belediyeye ait olan taşınmaz üzerinde, konut ihtiyacının karşılanması amacıyla, 3 blokta yaklaşık 84 dairelik tamamı konut olacak şeklinde projelendirme ve inşaat yapım işi ile ilgili meclise bilgilendirme yapıldı ve karar alınmadan madde geçildi.

Yedinci maddede, ilçemizde halen şehir içi otobüs taşımacılığı yapan firmaların mevcut hat kira sözleşmelerinin fesih edilmesinin görüşüldü. Yalvaç Şehir içi Otobüs Güzergahı ve Yalvaç Belediyesi Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Sözleşmesi düzenlenmesinde, Devlet İhale Kanununun 64. Maddesi “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz’’ emir hükmü gereğince, Nuri BAYAR – Ümit ÜLKER adlı kişiler ve Hesna ZEYBEK adlı kişi ile yapılan ulaşım hattının kiralanması süresi 04.09.2019 – 04.05.2021 tarihleri itibari ile 10 (on) yılı doldurduğundan sözleşmelerin feshine, konu ile ilgili olarak kendilerine Yalvaç Devlet Hastanesi’nin bulunduğu noktada taksi durağı konulmak suretiyle Nuri BAYAR – Ümit ÜLKER’e 1 adet, Hesna ZEYBEK’e 1 adet ticari taksi çalıştırmalarına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin son maddesinde, 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.